<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Byen Vår – historisk vandring på Hunnfeltet

I 2019 er det 100 år siden statsstipendiat arkeolog Erling Johansen ble født. I den anledning inviterer vi til vandring på Hunnfeltet i Borge med landskapsarkitekt Lars Ole Klavestad som omviser.

  • Hunnfeltet
    Hunnfeltet Lars Ole Klavestad

I 1950-52 ledet Erling Johansen de arkeologiske utgravningene på Hunn sammen med konservator ved Universitetets Oldsakssamling, Anders Hagen. Til sammen ble 31 gravminner på det store fornminnefeltet i Borge undersøkt gjennom 3-4 somre. Målet var å undersøke og tolke et helt gårdsmiljø fra jernalderen og se dette i sammenheng med landskapet. Det hele ble gjennomført som en internasjonal arkeologileir og var en stor begivenhet. Erling Johansen var en pioner til å se og beskrive fornminnene i sammenheng med landskapet.

  • Lars Ole Klavestad
    Lars Ole Klavestad

Sammen med stenalderboplassene på Kråkerøy og Høgnipa, Østfolds helleristninger, Jellhaug og Isegran var Hunnfeltet et av Erling Johansens viktige arkeologiske prosjekter. Han var også med å etablere navnet Oldtidsveien og tilrettelegge fornminnene. Landskapsarkitekt, forfatter og billedkunstner Lars Ole Klavestad har selv vokst opp på Hunnfeltet og har vært inspirert av Erling Johansens formidlingsevne og måten å binde arkeologi, folkeminner og landskap sammen på.Bli med på en spennende vandring på Hunnfeltet. Oppmøte ved Vispen i Skjærviken kl. 18.

Erling Johansen og Anders Hagen

Oppmøte ved Vispen i Skjærviken
Billetter: 100 kr