<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Omvisninger på Kongsten Fort

Under en omvisning på Kongsten Fort kan man lære om Fredrikstads historie, om militærhistorie og festningshistorie. Omvisningen foregår hovedsakelig utendørs, men det er også mulig å besøke kasemattene og vaktstuene. Fortet har en flott beliggenhet med god utsikt til områdene rundt.

  • Kongsten fort. Tor Ulsnæs. (Foto/Photo)
    Kongsten fort. Tor Ulsnæs. Espen A. Nordenhaug

Kongsten Fort var et utenverk til Fredrikstad Festning, og stod ferdig i 1685. Høyden utenfor Gamlebyen har vært kjent som både «Galgeberget» og «Svenskeskremme». Navnene vitner om at stedet der fortet står i dag både har vært brukt som byens rettersted og det har vært en viktig vaktpost i ufredstider. Omvisningen tilpasses alderstrinn.

Nivå: Barnehage og skole alle trinn

Tilgjengelig: Hele året etter bestilling

Varighet: Ca. en time

Kapasitet: Opp til 30 elever.

Pris: Gratis for skoler og barnehager i Fredrikstad og Hvaler.

Kontaktperson