Hopp til hovedinnhold

Forprosjekt til ny utstilling: Fløtningens Fartøy

Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum ønsker vi å skape en ny museumsutstilling, hvor Haldenkanalen og alle båtene vil få et større fokus enn i dag. Det siste året har vi arbeidet mye med hvilke muligheter som ligger i våre samlinger og området rundt museet.

I denne rapporten foreslår vi en utradisjonell båtutstilling som vil foregå på innsiden og utsiden av museets vegger. Vi ønsker å dra mer fra kanalens historie inn i museet og mer av museets formidling ut, der hvor det en gang var et hektisk arbeidsmiljø, rundt havna ved Ørje brug.

Selv om det også i dag er mye liv på kanalen, skal det litt fantasi til for å forestille seg hvor omfattende virksomheten var her, for hundre år siden. For frakt av tømmer, varer og folk, var vassdraget helt avgjørende. Ørje var en sentral havn, der store og små fartøy lastet og losset kontinuerlig.

Se prosjektbeskrivelse her:

Fløtningens fartøy

Fløtningens fartøy  

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1