Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Slipesteinen

Ved nedkjørselen til museet står en av de gamle slipesteinene fra tresliperiet på Ørje Brug, hvor det ble fremstilt tremasse.

Ved nedkjørselen til museet står en av de gamle slipesteinene fra tresliperiet på Ørje Brug, hvor det ble fremstilt tremasse. Tømmerstokker kappet i ca 60 cm lange kubber ble slipt, på tvers av fiberretningen, imot slipesteinene som roterte med stor hurtighet inne i en stor sylinder. Dette var utgangspunktet for produksjon av tremassen som, etter tørkeprossessen ble sendt videre i baller, på lektere nedover kanalen.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1