Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Minnestøtte over Engebret Soot (1786 – 1859)

Støtta ble reist i 1936, i forbindelse med at man markerte 150-årsjubileet for Soots fødsel.

Støtta ble reist i 1936, i forbindelse med at man markerte 150-årsjubileet for Soots fødsel. På den øvre delen av støttas glatthogde frontparti er det montert ei oval bronseplante med reileffportrett av Engebret Soot. Under finner vi kanalbyggerens navn, fødsels- og dødsår. Lengre nede nevnes Soots kanal (Grasmokanalen), Otteid kanal og Fredrikshalds kanal, vannveger der Soott, utførte kanaliseringsarbeid som var svært viktig i hans samtid. Det var Fredrikshalds kanalselskab som reiste monumentet.

i
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1