Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Wanggården

Den gamle bestyrerboligen på Ørje Brug ble bygget i 1909

Den gamle bestyrerboligen på Ørje Brug ble bygget i 1909. Her bodde bestyreren på Ørje brug sammen med sin familie. Det er en trist historie knyttet til Wanggården, om datteren Anne Wang, som ble brutalt drept da hun var avgårde for å hente melk, en høstdag i 1918.