Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Ørjefossen og plantedammen

Energien i det rennende vannet i fossen på Ørje, har vært selve drivkraften for utviklingen av byen, opp gjennom historien. samfunnet som vokste frem og utviklingen med møller, sager, og etter hvert mekanisk energi.

Energien i det rennende vannet i fossen på Ørje, har vært selve drivkraften for utviklingen av byen, opp gjennom historien. samfunnet som vokste frem og utviklingen med møller, sager, og etter hvert mekanisk energi. Tresliperiet var avhengig av vannet for å drive maskinene. 

Ved Ørjefossen like under demningen ligger en liten dam som tidligere ble benyttet til fiskedam. Her er det nå plantet inn vann og sumpplanter, som vokser i Haldenvassdraget. I vassdraget er det registrert vel 40 arter av ekte vannplanter. I tillegg kommer et stort antall arter av sumpplanter. Et utvalg av disse kan du se i dammen.