Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Ørje folkebad

Denne bygningen ble oppført i 1910, av Ørje Brugs tresliperi. Det var beregnet til å betjene de ansatte på Bruget. Det er det eneste folkebad i Østfold som ikke er revet, der det står til minne om en tid da folk flest ikke hadde bolighus med bad.