Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Klasserommet

I klasserommet tar vi imot skoleklasser for undervisning om vassdragets flora og fauna. I tillegg er det mulig å flytte undervisningen ut i naturen, da vi disponerer båt, kanoer og annet utstyr for biologisk feltarbeid. Man kan være med på fisketur, ta ut fisk av garnet dissekere den og ellers studere bunndyr og plankton under lupe og mikroskop.