Hopp til hovedinnhold

Brugsområdet mellom fossen og slusene

Haldenvassdragets Kanalmuseum og Ørje Brug er et helhetlig kulturmiljø og et senter for opplevelser, aktiviteter og kunnskap om vassdragets kultur- og naturhistorie. Vi befinner oss lokalene til det gamle tresliperiet på Ørje Brug, bygget i 1897. Tresliperiet ble etablert som en følge av kanaliseringen som skjedde i Haldenvassdraget da Haldenkanalen ble bygd.

Fløterhytta

.

Fra 1959 og frem til tømmerfløtingen opphørte i Haldenvassdraget i 1982, var fløterhytta i bruk først ved Skulerud lense og etter 1970 i Ørjeelva. Den forteller oss noe om tømmerfløternes arbeidsliv og kultur, men da vi vet at denne kun var en av 15-20 hytter og koier i Haldenvassdraget, sider den også noen om omfanget av fløtningen og trelastindustrien.

Tømmeret som kom til Skulerud var løsfløtet gjennom den 7 km lange Bønselva, etter å ha vært fraktet over Mjermen i ringbom. Ved Skulerud lenser ble tømmeret sortert etter merker og buntet i moser ved hjelp av kjerrat-apparatet. Til Skulerud kom det også ferdig buntet tømmer med Aurskog-Hølandsbanen og med lastebil. Dette ble veltet direkte ut i vannet, for videre transport langs Haldenkanalen. For ytterligere detaljer om tømmerfløtingen i Haldenvassdraget: