<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Fuglesang og bålkaffe

Hva er våren uten fuglekvitter? Bli med på en vandring med biolog Ingvar Spikkeland, der vi lytter og lærer om vårens fuglesang.

 • Bokfing: iht. etymologi: ‘Bøketreets frukt’ og ‘fink’, også kjent som Fringilla coelebs. (kilde: SNL)
  1/1
  Bokfink: iht. etymologi: 'Bøketreets frukt' og 'fink', også kjent som Fringilla coelebs (kilde: SNL) Dag Krogstad
 • Biolog Ingvar Spikkeland ved Kanalmuseet
  Biolog Ingvar Spikkeland ved Kanalmuseet Øyvind Andersen

Turen den 13. mai går til Østre Otteid og Solerødødegård (Sootødegården). Vi møtes på Kanalmuseet kl. 10.00, og kjører til Østre Otteid. Her ser vi på restene etter kjerraten som dannet starten på Otteidkanalen. Derfra følger vi sti forbi Zimmergården, hvor kanalbyggeren Engebret Soot bodde, og videre til Solerødødegård. Her tenner vi bål og spanderer en kopp bålkaffe, mens Alf Volen forteller historien om hvordan Solerødødegården ble bygd, og om livet på Østre Otteid den gang Otteidkanalen var i drift.

Mai er høysesong for fuglesang. I midten av måneden er de fleste artene ankommet, også sangere som hagesanger og munk, og hannene er svært aktive med å markere territorium og tiltrekke seg en make.

Morgentimene er det beste tidspunktet for å lytte til fuglesangen, da sangaktiviteten er størst da. Vandringen fører oss gjennom løvskog og blandingsskog og disse naturtypene har størst mangfold av arter.

Selv om en del av løvskogen i området nå er hogd, er det fortsatt en del edelløvskog med rikt fugleliv her.  Det er også en fin flora i dette området, bl.a. vokser den sjeldne trefingersildra på Solerødødegård.. Totalt blir turen på snaue 2 km, og vil ta et par timer.

Turleder blir biolog Ingvar Spikkeland, som jobber ved Kanalmuseet og kjenner dyre- og plantelivet i området svært godt.

 • Østre Otteid. Foto: Ingvar Spikkeland
  1/1
  Østre Otteid. Foto: Ingvar Spikkeland

Praktiske opplysninger:

 • Pris: 65,-/30,- (Kort/kontant)

 • Varighet: ca. 2 - 3 timer

 • Lettgått sti
 • Oppmøte: Kanalmuseet kl. 10.00. Vi fyller opp bilene og kjører til Østre Otteid.
 • Ta med: Sitteunderlag, kopp, niste, drikke