<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Istidskrepsen Ørjan besøker Haldenvassdragets Kanalmuseum.

Ørjan er en av museets maskoter som vi tror mange barn vil ha glede av å møte. Han er gul fra topp til tå, engstelig, stor og veldig snill. Utvalgte fredager i juni og juli dukker han opp når du minst venter det!

 • 1/1

Ørjan kommer på besøk følgende fredager kl. 13:00:

 • 26. juni
 • 10. juli
 • 17. juli
 • 24. juli
 • 31. juli
 • Haldenvassdraget er et av de store elve- og innsjøsystemer i Akershus og Østfold. Tidligere var det både fløting, båttransport og møllebruk i vassdraget. Haldenvassdraget har et rikt biologisk mangfold og vi finner mange rødlistearter i området. Lars Kristian Selbekk er vannområdeleder i Haldenvassdraget og forfatter av barneboka "Istidskrepsen Ørjan".
  1/3
  Haldenvassdraget er et av de store elve- og innsjøsystemer i Akershus og Østfold. Tidligere var det både fløting, båttransport og møllebruk i vassdraget. Haldenvassdraget har et rikt biologisk mangfold og vi finner mange rødlistearter i området. Lars Kristian Selbekk er vannområdeleder i Haldenvassdraget og forfatter av barneboka "Istidskrepsen Ørjan".
 • Boklanseringen fant sted på Kanalmuséet i 2019, og var et samarbeid mellom Østfoldmuseene, Haldenkanalen Regionalpark og Haldenvassdraget vannområde.
  2/3
  Boklanseringen fant sted på Kanalmuséet i 2019, og var et samarbeid mellom Østfoldmuseene, Haldenkanalen Regionalpark og Haldenvassdraget vannområde.
 • Boken handler om en småfortvilet istidskreps, som lever et spennende liv i Haldenvassdraget. Ørjan møter mange på sin ferd, blant annet Engebret Edelkreps og ålen Bjørg E. Langen.
  3/3
  Boken handler om en småfortvilet istidskreps, som lever et spennende liv i Haldenvassdraget. Ørjan møter mange på sin ferd, blant annet Engebret Edelkreps og ålen Bjørg E. Langen.

Istidskreps – Immigranter etter siste istid

 • Flatbent istidskreps, Monoporeia affinis. Foto: Ingvar Spikkeland
  Flatbent istidskreps, Monoporeia affinis. Foto: Ingvar Spikkeland

Haldenvassdraget er kjerneområdet i Norge for en spesiell gruppe globalt sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps. Vassdraget har alle de norske artene i denne gruppen unntatt den sørvestlige arten Mysis salemaai som bare er funnet på Jæren. Et par av artene har nesten hele sin norske bestand i Haldenvassdraget. Særlig innenfor studier av istidskreps, som er viktige miljøindikatorer, driver Kanalmuseet forskning på internasjonalt nivå i samarbeid med Müller-Sars selskapet. I utstillingen kan du se istidskreps i et av museets akvarier. 

Istidskrepsen Ørjan besøker Haldenvassdragets Kanalmuseum.


Tid og sted
Haldenvassdragets Kanalmuseum, Ørje26. juni 2020 kl. 13.00
10. juli 2020 kl. 13.00
17. juli 2020 kl. 13.00
24. juli 2020 kl. 13.00
31. juli 2020 kl. 13.00