<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

kulTURtips: Ørje

  • Tresliperiet på Ørje ca 1910, Foto J.B. Söderholm (Foto/Photo)
    Tresliperiet på Ørje ca 1910, Foto J.B. Söderholm

Haldenvassdragets Kanalmuseum åpnet på Ørje Brug i 1986, 200 år etter at kanalbyggeren Engebret Soot ble født. De første årene var dette et rent kulturhistorisk museum som tok for seg tømmerfløting og trelastindustri. Vassdraget er imidlertid svært interessant, med en stor variasjon av naturtyper og et stort biologisk mangfold.

Slik kommer du i gang med KulturPunkt:
Ved bruk av nettleseren på mobiltelefonen: https://kulturpunkt.org og tillat lokasjonsdeling. Alternativt kan du laste ned appen i din appstore: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kulturpunkt.kulturpunktapp
iPhone https://apps.apple.com/no/app/kulturpunkt/id1231337138