Hopp til hovedinnhold

Krepsedagene

Benytt den unike muligheten til å bli kjent med de to storkrepsene i Haldenvassdraget: den truede arten edelkreps og fremmedarten signalkreps som er bærer av en dødelig sykdom for edelkrepsen.

  • 1/1
    En liten edelkreps. Foto: Irene Elgtvedt.

Edelkreps er en sterkt truet art av ferskvannskreps som tidligere var utbredt i både Østfold og Akershus der den har hatt en stor kulturell og økonomisk betydning. Nå har edelkrepsen gått sterkt tilbake mange steder på grunn av spredningen av fremmedarten signalkreps som er bærer av krepsepest. Helgen 17. og 18. august samarbeider Kanalmuseet og Aurskog-Høland bygdetun om et to-dagers arrangement der publikum kan bli kjent med de to krepseartene. Vi starter begge krepsedagene kl. 12.00 hvor vi tar opp teinene med kreps; på lørdag fanger vi signalkreps på Kanalmuseet og på søndag fanger vi edelkreps på Aurskog-Høland bygdetun. Etter krepsefangsten inviterer vi til spilling av brettspillet «Oppdrag edelkreps» samtidig som vi forteller historier om krepsingen i Haldenvassdraget og hva vi kan gjøre for å hindre at edelkrepsen blir utryddet fra våre områder.

Program for krepsedagene

Lørdag 17. august på Haldenvassdragets Kanalmuseum

Kl. 12.00-13.00: Vi tar opp teinene med signalkreps fra Ørjeelva like utenfor Kanalmuseet og forteller om biologien til de to krepseartene.

Kl. 13.00-15.00: Vi inviterer til spilling av brettspillet «Oppdrag edlekreps» i klasserommet der vi også vil fortelle om natur- og kulturhistorien til de to artene og hva vi kan gjøre for å ta vare på den sterk truede edelkrepsen.

Søndag 18. august på Aurskog-Høland bygdetun

Kl. 12.00-13.00: Vi tar opp teinene med edelkreps fra Korselva som renner like forbi bygdetunet og forteller om biologien til de to krepseartene.

Kl. 13.00-15.00: Vi inviterer til spilling av brettspillet «Oppdrag edlekreps» i kjøkkenet i Kinnestadbygningen der du også vil få møte «Krepsekongen» og få kunnskap om hva vi kan gjøre for å ta vare på den sterk truede edelkrepsen.


  • 1/1
    Brettspillet "Oppdrag edelkreps" som Østfoldmuseene og Museene i Akershus har laget med støtte fra Miljødirektoratets ordning for truede arter. Foto: Catharina Broch.
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1