<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kanoutleie og transport av kano

Ønsker du å oppleve vakker natur og samtidig følge sporene fra de som levde før oss? Med rolige padletak kommer du tett inn på dyrelivet og får en egen nærhet til vannvegen og landskapet.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Kombiner gjerne et besøk i utstillingen med en rolig padletur i Norges eldste kanal. Du kan velge om du vil padle nord for slusene, i vakre Rødenessjøen, eller ta turen sørover i vassdraget. Ørje-elva er et av de mest spennende stedene i Haldenkanalen, da kanalen her er smal og man får en følelse av å være langt unna sivilisasjonen. Det ligger også to gapahuker i tilknytning til Ørje-elva.

Flytevester og årer er inkludert, men du må oppgi vektklasser du ønsker vester i. Dersom vi ikke kan etterkomme vektklasser må dette evt. medbringes selv.

Dagspris innenfor museets åpningstid (inntil 5 timer)300,-
Døgnleie (utover 5 timer):400,-
2 døgn800,-
3 døgn1200,-
Leie ut over 3 døgn:300 pr døgn

Kontaktinformasjon for bestilling av kanoutleie

Reservasjon eller bestilling, er ikke gyldig før man har fått en skriftlig bekreftelse fra oss. Ring ev. 47977773i museets åpningstider. Betaling foregår via bankterminal/Vipps i museets resepsjon.

Haldenvassdragets Kanalmuseum administrerer ikke kanotransport. Ønsker du å leie kano med transport?
Kontakt vår samarbeidspartner, Joval gård https://www.joval.no/
Turistkontoret for Visit Indre Østfold kan gi god informasjon om området, tlf: 45453445

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med inntil 100 deltakere.

I private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokal er det tillatt med inntil 100 personer. Antallsbegrensningen er den samme uavhengig om sammenkomsten holdes innendørs eller utendørs. Det oppfordres fortsatt til å arrangere ute heller enn inne.
Personer som er beskyttet telles med i det totale antallet.

Alle private sammenkomster i leid/lånt lokale må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at gjennomføringen er i tråd med smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør (f. eks. utleier eller de som drifter serveringsstedet). De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Ansvarlig arrangør har følgende plikter:
Sørg for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c.
Iverksett tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
Gjør det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
Skriv ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager.
Sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad på arrangementer med fastmonterte seter (unntatt personer fra samme husstand) og at det er én meters avstand mellom deltakerne i alle retninger.

Personer som ikke er beskyttet bør fortsatt begrense sosial kontakt mest mulig. Reduser antall personer du har nærkontakt med, og ikke bytt nærkontakter for ofte. Velg heller et lite antall personer du kan omgås jevnlig over tid.
Personer som er beskyttet kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.