<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Lokaler til utleie

Skal du feire bryllup eller bursdagen din, arrangere et møte eller en konferanse? Vi har lokaler til alle formål.

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med inntil 100 deltakere.

I private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokal er det tillatt med inntil 100 personer. Antallsbegrensningen er den samme uavhengig om sammenkomsten holdes innendørs eller utendørs. Det oppfordres fortsatt til å arrangere ute heller enn inne.
Personer som er beskyttet telles med i det totale antallet.

Alle private sammenkomster i leid/lånt lokale må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at gjennomføringen er i tråd med smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør (f. eks. utleier eller de som drifter serveringsstedet). De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Ansvarlig arrangør har følgende plikter:
Sørg for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c.
Iverksett tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
Gjør det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
Skriv ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager.
Sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad på arrangementer med fastmonterte seter (unntatt personer fra samme husstand) og at det er én meters avstand mellom deltakerne i alle retninger.

Personer som ikke er beskyttet bør fortsatt begrense sosial kontakt mest mulig. Reduser antall personer du har nærkontakt med, og ikke bytt nærkontakter for ofte. Velg heller et lite antall personer du kan omgås jevnlig over tid.
Personer som er beskyttet kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

  •  (Foto/Photo)

Besøksadresse
Ørje Brug, 1870 Ørje

Leiepriser:
Pris fra kr. 500,- for et dagsmøte med moderne møteromsutstyr. Omvisning kommer i tillegg. Lunsj og kaffe er ikke inkludert og bestilles av leietaker.

Kontakt og booking:
Det er Stiftelsen Haldenvassdragets kanalmuseum /venneforeningen som er ansvarlig for utleie av møtelokaler o.l. Museet har kun omvisning.

For mer informasjon om utleielokaler, kontakt Bjørg Olsson,tlf. 90 97 89 59.

Stiftelsen Haldenvassdragets kanalmuseum: www.kanalmuseet.no

Lokalene passer for selskaper/konferanser og dekker behov opp til 4 møterom samtidig. Salen i 2. etg. på Brugshallen rommer opp til 130 tilhørere.

Galleri Ørje Brug inneholder konferanse- og selskapslokaler for inntil 80 personer. Projektor og internett-tilgang finnes.

Brugshallen er et selskaps- og møtelokale i Kanalmuseet. Kapasitet 90 personer.

Klasserommet er et seminarrom for inntil 25 personer. Projektor og internett-tilgang finnes. Museet som ligger vegg i vegg tilbyr omvisning som et spennende avbrekk i møtet. Siden Kanalmuseet befinner seg midt i nordens største dampbåtmiljø, kan man også ta med møtedeltakerne på en flott tur på vassdraget med en av de restaurerte dampbåtene. Dette gjelder kun i sommersesongen. (Pris på forespørsel).