<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />
  •  (Foto/Photo)
    1/1

Historien om Kongsten Fort


Som en levning fra fordums tid ligger stemningsfulle og unike Kongsten Fort på en liten høyde i gangavstand fra Gamlebyen. Galgeberget var høydens navn, da det var her byens rettersted lå, og byens lovløse måtte bøte med livet for bøddelens hånd.

Kongsten Fort er intakt med bygninger, kanoner, høye murer og underjordiske kasematter, og ble på folkemunne kalt «svenskeskremme» den tiden da hovedfokus var å unngå invasjon fra svenskene.

Fortet ble planlagt av general Jean Caspar Cicignon og sto ferdig til Christian 5. s besøk i Fredrikstad 1685. Fortet er forbundet med hovedfestningen via en dekket vei. Denne gangveien er intakt og vel verdt å bruke til besøk på fortet. Fortet var i kamp med svenskene i 1716 og 1814. Fortet er et meget godt eksempel på en bastionsfestning i