<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kongsten Fort i Fredrikstad

Som en levning fra fordums tid ligger stemningsfulle og unike Kongsten Fort på en liten høyde i gangavstand fra Gamlebyen. Galgeberget var høydens navn, da det var her byens rettersted lå, og byens lovløse måtte bøte med livet for bøddelens hånd.

Kongsten Fort er intakt med bygninger, kanoner, høye murer og underjordiske kasematter, og ble på folkemunne kalt «svenskeskremme» den tiden da hovedfokus var å unngå invasjon fra svenskene.

Fortet ble planlagt av general Jean Caspar Cicignon og sto ferdig til Christian 5. s besøk i Fredrikstad 1685. Fortet er forbundet med hovedfestningen via en dekket vei. Denne gangveien er intakt og vel verdt å bruke til besøk på fortet. Fortet var i kamp med svenskene i 1716 og 1814. Fortet er et meget godt eksempel på en bastionsfestning i italiensk stil.

English summary

Kongsten Fort was built to protect Gamlebyen from the Swedes, it is still intact and quite beautiful, and you will find it within walking distance from Tøihuset. The Fortress was planned by General Jean Caspar Cicignon, and was finished in 1685. Kongsten went through battles with the Swedes in 1716 and in 1814, and is a very good example of an italian style bastion fort.

Mer om Kongsten Fort

Galgeberget
Europeisk befestningskunst
Johan Caspar von Cicignon
Akerøy Fort
De fortifikatoriske anlegg
Proviantmagasinet
Tenaljeverket
Underjordiske ganger og rom​
Kommandantboligen
Brønnhuset
Fortets skyts
Kong Christian V's besøk
Kommandantene på Kongsten Fort
Kongsten Fort I kamp

Kongsten Fort som utleielokale