Hopp til hovedinnhold

Kongsten Fort i Fredrikstad

 • Bilde av Underjordiske ganger og rom​

  Underjordiske ganger og rom​

  Vis vei

  Sousterrengene, eller de underjordiske ganger og rom, gjorde Kongsten Fort kjent langt utenfor Danmark Norges grenser. De var fortets stolthet og ble besøkt av militæringeniører og prominente personer fra langt ned i Europa.

 • Bilde av Historien om Kongsten Fort

  Historien om Kongsten Fort

  Vis vei

  Som en levning fra fordums tid ligger stemningsfulle og unike Kongsten Fort på en liten høyde i gangavstand fra Gamlebyen. Galgeberget var høydens navn, da det var her byens rettersted lå, og byens lovløse måtte bøte med livet for bøddelens hånd.

 • Bilde av Akerøy Fort

  Akerøy Fort

  Vis vei

  Akerøy Fort inngikk på samme måte som Kongsten Fort i de samlete forsvarsanlegg for Fredrikstad.

 • Bilde av De fortifikatoriske anlegg

  De fortifikatoriske anlegg

  Vis vei

  Kongsten Fort er bygget som et komplett festningsanlegg i miniatyr med alle tilhørende typer murverk og bygninger. Det eneste som mangler er et kanontårn som var planlagt av Cicignon på det lille fjellplatået foran kommandantboligen. Cicignon la stor betydning i å reise slike tårn (donjong) når han utarbeidet planer for festningsanlegg.

 • Bilde av Kommandantboligen

  Kommandantboligen

  Vis vei

 • Bilde av Fortets skyts

  Fortets skyts

  Vis vei

  Kongsten Fort var bestykket med ca. 20 kanoner, men antallet varierte noe gjennom tid.

 • Bilde av Europeisk befestningskunst

  Europeisk befestningskunst

  Vis vei

  I 1663 hadde Fredrikstad Festning fått sin endelige form etter det nederlandske bastionsystem som bygget på ideer fra Sentral-Europa. Systemet ble utviklet ut fra nødvendigheten av å befeste nederlandske byer mot spanske angrep.

 • Bilde av Proviantmagasinet

  Proviantmagasinet

  Vis vei

  Fortets proviantmagasin danner halve yttermuren mot syd. Murverket stod ferdig i 1684, men selve bygningen var først fullført i 1699. Da hadde den fått overmuring i gråsten og skulle være bedre rustet mot angrep.

 • Bilde av Tenaljeverket

  Tenaljeverket

  Vis vei

  Fortets forsvarsverk mot sydøst var utformet som et tenaljeverk. Det vil si en stjerneformet bastion bestående av fire tenaljer.

 • Bilde av Brønnhuset

  Brønnhuset

  Vis vei

  Brønnhuset ble oppført i 1692 med en bombesikker muret hvelving.

 • Bilde av Johan Caspar von Cicignon

  Johan Caspar von Cicignon

  Vis vei

  Da Johan Caspar von Cicignon kom til Fredrikstad i 1677, fikk han ganske snart i oppdrag å utforme den endelige befestning på fjellplatået øst for byen.

 • Bilde av Kongsten Fort I kamp

  Kongsten Fort I kamp

  Vis vei

  I 1814 gikk Sverige til angrep på Norge. I Fredrikstad-området ble den norske roflotiljen, som lå vakt ved Hvaler, jaget på flukt. Svenskene erobret Kråkerøy og uskadeliggjorde våre øvrige utenverker til Fredrikstad Festning. Veien lå åpen for den avgjørende kamp med Fredrikstad Festning og Kongsten Fort.

Historien om Kongsten Fort

Som en levning fra fordums tid ligger stemningsfulle og unike Kongsten Fort på en liten høyde i gangavstand fra Gamlebyen. Galgeberget var høydens navn, da det var her byens rettersted lå, og byens lovløse måtte bøte med livet for bøddelens hånd.

Kongsten Fort er intakt med bygninger, kanoner, høye murer og underjordiske kasematter, og ble på folkemunne kalt «svenskeskremme» den tiden da hovedfokus var å unngå invasjon fra svenskene.

Fortet ble planlagt av general Jean Caspar Cicignon og sto ferdig til Christian 5. s besøk i Fredrikstad 1685. Fortet er forbundet med hovedfestningen via en dekket vei. Denne gangveien er intakt og vel verdt å bruke til besøk på fortet. Fortet var i kamp med svenskene i 1716 og 1814. Fortet er et meget godt eksempel på en bastionsfestning i italiensk stil.

Galgeberget

En gang i tiden hevet dette fjellet seg som en øy over byens marker. Her lå byens rettersted hvor de lovløse måtte bøte med livet i den galge som var reist. «Galgeberget» ble fjellets navn. I 1663 hadde Fredrikstad Festning fått sin endelige form etter det nederlandske bastionsystem som bygget på ideer fra Sentral-Europa.

i

Kongsten Fort som utleielokale

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1