<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Kongsten Fort

Kongsten Fort er blant Fredrikstads mange unike kulturminner. Fortet ble bygget i 1685 i tilknytning til festningsbyen og var en del av byens omfattende forsvarsanlegg. I dag eies og forvaltes Kongsten Fort av Østfoldmuseene – Fredrikstad Museum. På fortet kan man leie både Proviantmagasinet og Kommandantboligen, samt kasematten og uteområdet, til selskaper og arrangementer.

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med inntil 100 deltakere.

I private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokal er det tillatt med inntil 100 personer. Antallsbegrensningen er den samme uavhengig om sammenkomsten holdes innendørs eller utendørs. Det oppfordres fortsatt til å arrangere ute heller enn inne.
Personer som er beskyttet telles med i det totale antallet.

Alle private sammenkomster i leid/lånt lokale må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at gjennomføringen er i tråd med smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør (f. eks. utleier eller de som drifter serveringsstedet). De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Ansvarlig arrangør har følgende plikter:
Sørg for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c.
Iverksett tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
Gjør det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
Skriv ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager.
Sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad på arrangementer med fastmonterte seter (unntatt personer fra samme husstand) og at det er én meters avstand mellom deltakerne i alle retninger.

Personer som ikke er beskyttet bør fortsatt begrense sosial kontakt mest mulig. Reduser antall personer du har nærkontakt med, og ikke bytt nærkontakter for ofte. Velg heller et lite antall personer du kan omgås jevnlig over tid.
Personer som er beskyttet kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

Kongsten_Fort_front_-_Foto_Tove_Bergseng.jpg (Foto/Photo)

Priser

Proviantmagasinet og Kommandantboligen
helg (fredag – søndag, ofte kan du få tilgang allerede torsdag)
kr 10 000,-

Proviantmagasinet
helg (fredag – søndag)
kr 8000,-

Proviantmagasinet
ukedag (mandag – torsdag)
kr 6000,-

Kommandantboligen
ukedag (mandag – torsdag)
kr 2000,-

Tilgang til huset dagen før koster 750 kr i tillegg (dette er inkludert ved leie helg).

Uteareal
inkludert kasematten og tilgang til toaletter
kr 5000,-

Historisk omvisning til selskapet/arrangementet
kr 2500,- per gruppe

Proviantmagasinet

  •  (Foto/Photo)

Hovedlokalet på Kongsten Fort heter Proviantmagasinet. Her er det nyoppussede toaletter i kjelleren, samt nytt, romslig og velutstyrt industrikjøkken, begge deler ble ferdigstilt i 2011.
Den flotte spisesalen i Proviantmagasinet gir en helt spesiell stemning til ditt arrangement og tar opptil 60 i langbord.


Kommandantboligen

  •  (Foto/Photo)

Kommandantboligen brukes gjerne i tillegg til Proviantmagasinet. Her er det en koselig peisestue med plass til 40 personer.
Det finnes et lite, utdatert anretningskjøkken på Kommandantboligen, men ikke servise, og ikke egne toaletter,  derfor leies/brukes Kommandantboligen mest som tilleggshus, spesielt ved større selskaper og arrangementer. 

Kommandantboligen vinterstenges fra cirka 1. oktober til cirka 1. mars. 

Ta kontakt  for pristilbud og informasjon. Vi kan også skreddersy pristilbud til arrangementer som er litt annerledes enn vanlig utleie, som aktivitetsdager, konserter og teater.

Kasematten

på Kongsten Fort er et spennende underjordisk rom inne i selve festningsmuren. Denne kan også leies i forbindelse med utleie / arrangementer på fortet, til leker og aktiviteter på uteområdet, eller lignende. 

Se pris og kontaktinformasjon under. Velkommen til å ta kontakt!

Kontakt bookingansvarlig

Lande_Christine_BW.jpg. Foto/Photo

Christine Lande

Christine Lande

Booking-/arrangementsansvarlig | Arenakoordinator Kongsten Fort

Fredrikstad Museum