Hopp til hovedinnhold

Moss og Rygges nye kommunevåpen

Nå har Moss og Rygge blitt til en kommune, og med det har vi også fått et felles kommunevåpen. Men har du sett hvilket motiv kommunevåpenet har?

Rygges kommunevåpen fra 1985

Noen byer i Norge hadde kommunevåpen eller -bysegl fra lang tid tilbake, mens herredskommunene fikk dette mye senere. Rygge var det vi kunne kalle en herredskommune. På 70-tallet var prosessen med å gi alle disse kommunene egne kommunevåpen. Og diskusjonen ble satt igang i Rygge. Noen ville ha johanitterkorset som symboliserte Værne Kloster, mens andre så for seg Gullsporen. 
Gullsporen ble dog enstemmig vedtatt, og den ble første gang tatt i bruk på 17.mai 1985. Da ble flagget med det nye kommunevåpenet heist på bygdetunet. 

Nye Moss

Moss kommune hadde kråka i sitt kommunevåpen, men som en forent kommune i Nye Moss er det Gullsporen som pryder våpenet. Gullsporen er valgt som et samlende kommunevåpen for den nye storkommunen mot at Moss fikk beholde sitt kommunenavn. 

Men kråka sitter vel fortsatt igjen i Mosseidentiteten? Kråka betyr mye for mossingene, det er helt klart. La oss håpe at Gullsporen kan bli et samlende symbol på vår nye forente kommune. 

  • 1/1
    Gullsporen blir Nye Moss kommunevåpen Trine Gjøsund