Hopp til hovedinnhold

Lab1 - Samurai-hjelm fra Japan

I museets utstillingsrekke av gjenstander fra samlingen har vi denne gang valgt en gjenstand av det glitrende og eksotiske slaget. Dette detalj- og fargerike hodeplagget er en kopi av en japansk kabuto, en hjelm samuraiene brukte da de tjente aristokratene i det føydale Japan i perioden fra 784 til 1868.

Fra TrioVing og VingCard

Man kan spørre seg hvordan denne kuriøse gjenstanden har havnet i Moss by- og industrimuseums samling? Svaret kan knyttes til norsk industri, dens handel med utlandet og sammenslåing av industribedrifter til slagkraftige enheter i en stadig mer globalisert verden. Museet mottok hjelmen, som en av mange gjenstander, sammen med arkiv og fotomateriale fra TrioVing/VingCard i 2014. Anledningen var at bedriften la ned sin produksjon i Moss og flyttet virksomheten til Ski kommune.

  • 1/1

Grorud Jernvarefabrikk & Nissho Iwai Building Materials Corporation

En mer utfyllende historie om hvordan den eksotiske gjenstanden havnet akkurat på Høyda i Moss har vi ikke, men Øyvind Andreassen som tidligere arbeidet ved TrioVing kan fortelle at samurai-hjelmen mest sannsynlig stammer fra Grorud Jernvarefabrikk. I 1996 ble Grorud Industrier, som bedriften senere ble kalt, kjøpt opp av AssaAbloy som også TrioVing var en del av. Fabrikken på Grorud i Oslo produserte dørhengsler som de leverte til det japanske byggevarefirmaet Nissho Iwai Building Materials Corporation. Vi antar derfor at samurai-hjelmen kan ha vært en gave fra det dette firmaet til Grorud Jernvarefabrikk.

Samuraien - et nasjonalt symbol i Japan

Selv om det ikke finnes ordentlige samuraier mer, så er denne epoken i historien en viktig del av den japanske kulturen som det knytter seg en sterk stolthet til. Samuraiene har blitt et symbol på landet og dets krigermoral. De figurerer ofte i filmer, tv-serier, bøker og tegneserier både i Japan og resten av verden. Dette kan være en forklaring på hvorfor akkurat en samurai-hjelm ble valgt, da det japanske byggevare firmaet skulle velge ut en representativ gave til sin norske forretningspartner.

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1