<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Guiding i historiske omgivelser i Moss

Hver dag i denne perioden arrangerer vi omvisninger i Konventionsgården og i de historiske omgivelsene på Verket kl. 13.00 og 14.00

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen

Bli med på omvisninger på Verket og i Konventionsgården. Her får man et innblikk i historien bak Moss jernverk og hvordan unionsforhandlingene med Sverige førte til Mossekonvensjonen 14. August 1814. 

Velkommen!