Hopp til hovedinnhold

Med løs jakke gjennom industribyen Moss

Bli med når Moss by- og industrimuseum tar deg gjennom industribyen Moss.

Først vandrer vi med løs jakke gjennom området rundt Mossefossen. Der forteller Fredrik Wilhelmsen og Erik Castberg Tresselt byens 300 år lange historie med utgangspunkt i tre eierskifter på Verket: Fra Moss Jernverk til Peterson og endelig til Höegh. Hva kan det at nøklene på Verket har skiftet hender fra et jernverk til en papirfabrikk og så til et eiendomsselskap si oss om byens utvikling? Og hvis Moss ikke lenger er en industriby – hva er den da?
Etter byvandringen trekker vi inn på House of Foundation, der vi får besøk av Moss' ordfører Hanne Tollerud, Rasmus Os fra Fauna eiendom og professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, Ole Jacob Madsen. De skal hjelpe oss å se inn i glasskula: Hva tenker politikeren, eiendomsutvikleren og kulturpsykologen om hvor Moss står nå? Og hvordan ser byen ut i fremtiden? Hvilke planer finnes? Hva vet vi om hvordan det er å vokse opp i en etter-industriell by sammenlignet med en industriby? Og har utenforskap blitt et mer akutt problem i dag enn da det lå en fabrikk på hvert hjørne?

Arrangementet er et kick-off til utstillingen «De som var – vi som er. Historien om Moss fra 1720 frem til i dag», som Moss by- og industrimuseum åpner 16. juni. Utstillingen tar for seg Moss' og Rygges historie gjennom 300 år. Første del av utstillingen åpner 16. juni, og tar for seg tidsrommet fra 1720 til 1920.

OM DELTAKERNE:
HANNE TOLLERUD er politiker for Arbeiderpartiet og ordfører i Moss.
OLE JACOB MADSEN er utdannet psykolog og filosof, og er professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Han er forfatter av en rekke bøker, blant annet Generasjon prestasjon: Hva er det som feiler oss? (2018), Livsmestring på timeplanen. Rett medisin for elevene? (2020) og Skolevegring (2022). Et sentralt tema i Madsens forskning er utfordringene med å leve i senmoderniteten, knyttet til psykiske plager og lidelser, identitet og mening.

RASMUS OS er jurist og daglig leder av Fauna Eiendom som står for en rekke utviklingsprosjekter i Møllebyen og Moss sentrum som spiller på lag med byens industrihistorie. Blant annet eier Fauna den gamle bygningsmassen til Moss bryggeri.

ERIK CASTBERG TRESSELT er kulturhistoriker, museumspedagog og jobber med historieformidling i Østfoldmuseene.

FREDRIK WILHELMSEN er idéhistoriker, har doktorgrad i sosiologi, og jobber med historieformidling i Østfoldmuseene.

OPPMØTE: Utenfor Moss by- og industrimuseum kl. 19.00
ARRANGØR: Moss by- og industrimuseum, i samarbeid med House of Foundation og WIDUNDERBAR.

Arrangementet er gratis men krever plassreservasjon.