<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Møllesalongen: Naziordføreren fra Moss

Mossingen Hans S. Jacobsen (1901-1980) var ordfører og fylkesmann under krigen, pleiet kontakt med lederskapet i Nazi-Tyskland, og i kraft av sin rolle som tidsskrifteedaktør ble han i enkelte nazistiske miljøer sett som en ideologisk lederskikkelse.

  •  (Foto/Photo)

I dette foredraget tar forsker og formidler Fredrik Wilhelmsen for seg historien om Hans S. Jacobsen, som var en sentral nazistisk ideolog, forlegger og politiker under krigen.

Billettpris kr 90.-