<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Mossefossens dag!

Tradisjonen tro inviterer Mossefossens venner til Fossefrokost på Konvensjonsdagen 14. august.

  • 1/1

Velkommen til alle!

Det er offisiell flaggdag i Moss, Mossefossen skal åpnes og frokost serveres med kaffe eller te. Vi samles ved byens vugge. Elva, fossen og kraften som ga grobunn for en hurtig voksende industri og by. 

Vi samles på stedet, med Konvensjonsgården som nærmeste nabo. Her ble det skrevet Norgeshistorie, som fikk helt avgjørende betydning for utviklingen av Norge som nasjon.

Arrangementet er gratis og passer for alle!

Ekstraomvisning

Verket 20 holder åpent fra kl.09.00 med omvisninger kl.10, kl.13 og kl.14. Her er også barneaktiviteter for de minste. 

Program

Kl. 08.00 Flaggene heises på Storebro
- Per Berg blåser fanfare.
- "Mossesangen" synges unisont ledet av «Islandsmoens Mannskor»
- Velkommen! - Per Arild Simonsen
- «Kor Artig» underholder
- Tale for dagen av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland
- Mossefossen åpnes med fanfare og salutt av Artillerihistorisk Forening
- "Der hvor Mosseelven blinker" synges unisont ledet av Islandsmoens Mannskor
- Fossefrokosten serveres