<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Trekkfuglmerking

Vi merker trekkfugler og fanger insekter sammen med biolog Ingar Båtvik. Ved dårlig vær erstattes fangsten av innendørsaktivitet fra kl 13.

 • Biolog Jan Ingar Båtvik
  Biolog Jan Ingar Båtvik Høgskolen i Østfold

Bli med på fuglemerking i Røds hage og park.

Jan Ingar Båtvik er førstelektor ved lærerutdanningens naturfagseksjon ved Høgskolen i Østfold. Han besitter særlig kunnskap om artsmangfoldet i fylket og har nok fotografert samtlige rødlistete karplanter i fylket om det denne dagen bare blir et utvalg. Han sitter som nasjonal leder av Artsdatabankens navnekomitè for karplanter samtidig som han er leder av Østfold Botaniske Forening. Båtvik er kjemiingeniør og biolog med allsidige kunnskaper om levende liv. Han har sin utdannelse primært fra Oslo Universitet. Han har blant annet undervist ved den gamle Landbrukshøyskolen på Ås (nå NUMB), Veterinærhøyskolen og Statens Fagskole for Fiskeindustri i Finnmark. Ved HiØ underviser han i kjemi, naturfag og biologi både for førskolestudenter og lærerskolestudenter.

 • Blåmeis
  1/3
  Blåmeis Petra Boekhoff
 • Trærne på Rød
  2/3
  Trærne på Rød Kristin Søhoel