Hopp til hovedinnhold

Bidra til museumssamlingen

Østfoldmuseene får ofte henvendelser fra folk som ønsker å gi gjenstander eller foto til vår samling. Dette setter vi stor pris på. Har du en gjenstand, foto eller noe annet du vil donere til Østfoldmuseenes samling?

Donasjonsprosess og etiske retningslinjer ved Østfoldmuseene

Bidra til Museumssamlingen ved Østfoldmuseene ved å donere gjenstander eller fotografier. Vi verdsetter hver donasjon, og et skjema er tilgjengelig lenger ned på siden for registrering av informasjon og opplasting av bilder av objektet du ønsker å gi.

Vurderingsprosessen utføres av Østfoldmuseenes inntakskomite, i samsvar med ICOMs museumsetiske regelverk. Kriteriene for vurdering inkluderer samsvar med museets innsamlingsplan, objektets historiske verdi, unikhet, konserveringsbehov og spesielle oppbevaringskrav, samt størrelsen på objektet.

Betingelsene for å akseptere donasjoner inkluderer full, ubegrenset og rettslig rådighet over objektet ved aksept. Donasjoner aksepteres kun fra den juridiske eieren, eller de med autorisasjon fra den juridiske eieren, og forbehold (klausuler) fra tilbydere aksepteres som hovedregel ikke. Alle donasjoner håndteres med streng overholdelse av de etiske retningslinjene som er fastsatt av ICOM.

Tidsramme for Vurderingsprosessen

Vurderingsprosessen kan variere avhengig av flere faktorer, men vi sikter mot å fullføre prosessen innen 4–6 uker fra mottak av din henvendelse. 

Din personlige informasjon vil bli behandlet med streng konfidensialitet, og vi vil sikre at dine personopplysninger blir beskyttet i tråd med gjeldende personvernlover.

Østfoldmuseene: Et etisk og bærekraftig museum i takt med globale mål

Østfoldmuseene opererer i samsvar med ICOMs etiske regelverk, hvor innsamling og bevaring av objekter utføres med høy integritet og ansvarlighet. I tillegg bidrar museet til å oppnå FNs bærekraftsmål, spesielt knyttet til kvalitetsutdanning og livslang læring (Mål 4) ved å bevare og dele kunnskap og kulturhistorie. Museet fremmer også ansvarlig forbruk og produksjon (Mål 12) ved å ta vare på og gjenbruke historiske objekter, og bygger sterkere partnerskap for å nå bærekraftsmålene (Mål 17) gjennom samarbeid med donorer og samfunnet.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1