Hopp til hovedinnhold

Gjellestad – mer enn et skipsfunn?

I 2018 ble en verdenssensasjon avdekket i Østfold da arkeologer oppdaget et vikingskip ved Gjellestad i Halden. Østfoldmuseene inviterer nå til en rekke foredrag og arrangementer, der noen av landets ledende eksperter vil dele sin kunnskap om Gjellestadfunnet.

  • 1/1
    Jellhaugen Lars Gustavsen


Torsdag 29. februar kommer arkeologene Knut Paasche og Lars Gustavsen til Borgarsyssel museum:

Knut Paasche skal fortelle om skipsfunnet på Gjellestad og se det i forhold til andre arkeologiske skipsfunn i Norge. Knut Paasche er arkeolog, forsker og leder for avdeling for Digital arkeologi ved Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Han har doktorgrad i arkeologi og er ekspert på et annet kjent vikingskip fra Østfold, nemlig Tuneskipet.

Lars Gustavsen er arkeolog og forsker ved NIKU, og en av de to som i 2018 kjørte georadar på Gjellestad og oppdaget vikingskipet som lå skjult under bakken. Nå skal han komme og fortelle hva som er siste nytt om Gjellestadfunnet: Ved hjelp av georadar har forskerne i løpet av de siste 3 årene undersøkt store arealer på Gjellestad, deriblant også Jellhaugen. Hva har forskerne så langt funnet ut om Jellhaugen og området rundt Gjellestad – og hva kan funnene på Gjellestad gi oss av ny arkeologisk kunnskap?

Etter foredragene vil Knut Paasche og Lars Gustavsen samtale med Østfoldmuseenes formidler Jann-Erik Johansen om Gjellestadfunnet og det kan fortelle oss om jernalder og vikingtid i Østfold.

Vi har lagt stor vekt på å tilrettelegge for alle, uavhengig av behov, og på nettsidene våre finner du mer informasjon om universell tilrettelegging. https://ostfoldmuseene.no/borgarsyssel/tilgjengelighet

For de som kommer med bil, har vi gode parkeringsmuligheter i kort gangavstand av museet, hvor det også er mulig å lade elbil.