<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Olsoksamtalen: Perspektiver i historien - hva skjer med kildene?

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Snorre var preget av sin tid. Han var opptatt av å fremme kristendommen. På grunn av dette, har vi blant annet historien om når Tor fisker Midgardsormen. Denne er antatt å være funnet opp etter kristningen av landet for å «sverte» Tor.

Vikingene selv hadde et syn, Snorre kom noen hundre år senere og tolket det gjennom sitt perspektiv. Så kommer vi enda noen hundre år etter dette og tolker det gjennom Snorre og andre kilders syn og våre egne samtidsbriller.

Satt på spissen; Fører våre perspektiver til at vi lettere kan harselere med gamle historiske kilder som Snorre, men allikevel være tro mot historien?

Moderator er Marianne Løken, avdelingsdirektør ved Borgarsyssel museum. Med seg i panelet har hun historiker Trond Svandal, forfatter og rådgiver Torill Stokkan og prost Tor Bjørn Osberg, Søndre Borgesyssel prosti.

I samarbeid med Den norske kirke, Borgleden pilegrimssenter AS, Pilegrimsfelleskapet Sta. Maria og Borgaryssel museum, arrangerer Olavsdagene flere arrangementer knyttet opp mot olsok. Panelsamtalen gjennomføres 29. juli kl. 20.00 i Ruinparken, Borgarsyssel.

Billetter til samtalen er gratis, men må tas ut på forhånd. Publikum får tilviste plasser etter helsemyndighetenes retningslinjer på tidspunktet for arrangementet.