<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

 • (Foto/Photo)
  Hedvig Kolboholen

I 1916 feiret Sarpsborg by sitt 900-års jubileum, og samtidig ble Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling stiftet. Foreningens arbeid var konsentrert rundt to viktige oppgaver: Utgravning av St. Nikolas kirkeruin og opprettelsen av et museum i byen. I 1920 fikk foreningen kjøpt bygningen Snekkenes fra Rakkestad. Den ble satt opp som en museums-bygning i tilknytning til den nylig anlagte Ruinparken. Det ble tidlig bestemt at museet skulle være mer enn bare et bymuseum for Sarpsborg, noe arbeidstittelen «Østfold Fylkesmusæum» også bar preg av. Da museet ble innviet den 29. juli 1921, fikk det imidlertid, til manges forundring, navnet Borgarsyssel. Navnet stammer fra det norrøne ordet Borgarsysla som i middalderen var betegnelsen på et område som i hovedsak omfattet det vi i dag kjenner som Østfold fylke.

Wegnerbrakka

Opprinnelig arbeiderbolig for Hafslund fra 1850-årene med tolv leiligheter. Bygningen sto på Sundløkka og ble revet på grunn av utbygging av E-6 i 1976.

Wegnerbrakka ble bygget i 1850-årene som arbeiderbolig for det store sagbruket Hafslund. Brakka inneholdt da 12 leiligheter, og sto opprinnelig på Sundløkka på Årum.
Ved å tilby arbeiderne egne utleieboliger til en rimelig penge, fikk brukseierne lojale og stabile arbeidsfolk. Hvis arbeidsforholdet opphørte mistet man også boligen, noe som kunne bli dramatisk i en tid uten sosialt sikkerhetsnett for dem som sto nederst på rangstigen.

En arbeider betalte i 1867 3 speciedaler i årlig leie for 1 rom og kjøkken til seg og sin ofte store barneflokk. Det fremstår som primitivt og lite i dag, men var over hva en kunne forvente i den delen av befolkningen på det tidspunkt. En tilsvarende leilighet ellers ville kostet 8 ganger så mye, så det er lett å forstå det avhengighetsforholdet arbeideren kom i til brukseieren på grunn av de tross alt gunstige boforholdene.

Huset ble besluttet revet på grunn av utbyggingen av E6 i 1976, men ble ”reddet” av blant
annet daværende fylkeskonservator Johannes Sivesind. Det førte til en kontrollert nedmontering og lagring av bygningen i påvente av at den kunne gjenreises på Borgarsyssel Museum.

I perioden 1976 - 1989 lå bygningsdelene på lager på Hafslundskaia, fordi det manglet penger til å sette opp bygningen. Da materiallageret ble inspisert etter 13 år gjorde råteskader og svinn at gjenreisningsjobben ble mer utfordrende enn antatt. Byggeperioden tok ni måneder, og versjonen av Wegnerbrakka som reiste seg på museet var 15 meter kortere enn det opprinnelige huset, både på grunn av begrensningen på museets tilgjengelige tomt, og råteskadene på det langtidslagrede tømmeret.

I Wegnerbrakka er det i dag innredet to arbeiderleiligheter. Den ene representerer en bolig slik den kunne se ut rundt 1850. Her er det panelt med rupanel i kjøkkenet, som også har grue og bakerovn, mens tømmerveggene i stuen er beholdt. Den andre leiligheten er innredet
som en arbeiderleilighet fra 1950-årene, panelt, malt og møblert etter tidens mote.
Mellom leilighetene er det montert en liten gang, slik at publikum kan vandre ett hundre år fram eller tilbake i tid.

Den første leiligheten markerer boligforholdene slik de var under industrialismens barndom i Norge, mens den andre markerer boligforandringene som kom med velferdssamfunnets fremvekst i etterkrigstiden. Under innredningsarbeidet ble det foretatt intervjuer med tidligere
beboere i brakka, slik at rekonstruksjonen av leilighetene skulle bli så korrekt som mulig.

Resten av huset består i dag av en stor åpen sal, og et moderne kjøkken med alle fasiliteter. Wegnerbrakka brukes til møter, festligheter og arrangementer, og er et populært sted å leie til f.eks konfirmasjoner og bryllup. For spørsmål angående utleie kan man besøke vår hjemmeside www.ostfoldmuseene.no eller ringe 64 11 56 50 (sentralbord).

 • Wegenerbrakka Wegenerbrakka er en gammel brakke som huset flere ansatte ved Hafslund. Nå står den på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Se historien om brakka og hvordan den havnet på Borgarsyssel. Ostfoldmuseene
 • Wegnerbrakka
  Wegnerbrakka Kjartan Abel Nilsen / Østfoldmuseene

Sundløkka med Wegnerbrakka, Borge, Sarpsborg. Brakka revet i 1976 p.g.a. bygging av ny E6. Senere gjenoppført på Borgarsyssel Museum

 • Sundløkka med Wegnerbrakka, Borge, Sarpsborg. Brakka revet i 1976 p.g.a. bygging av ny E6. Senere gjenoppført på Borgarsyssel Museum
  Sundløkka med Wegnerbrakka, Borge, Sarpsborg. Brakka revet i 1976 p.g.a. bygging av ny E6. Senere gjenoppført på Borgarsyssel Museum Østfoldmuseene