<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

  •  (Foto/Photo)
    Hedvig Kolboholen

I 1916 feiret Sarpsborg by sitt 900-års jubileum, og samtidig ble Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling stiftet. Foreningens arbeid var konsentrert rundt to viktige oppgaver: Utgravning av St. Nikolas kirkeruin og opprettelsen av et museum i byen. I 1920 fikk foreningen kjøpt bygningen Snekkenes fra Rakkestad. Den ble satt opp som en museums-bygning i tilknytning til den nylig anlagte Ruinparken. Det ble tidlig bestemt at museet skulle være mer enn bare et bymuseum for Sarpsborg, noe arbeidstittelen «Østfold Fylkesmusæum» også bar preg av. Da museet ble innviet den 29. juli 1921, fikk det imidlertid, til manges forundring, navnet Borgarsyssel. Navnet stammer fra det norrøne ordet Borgarsysla som i middalderen var betegnelsen på et område som i hovedsak omfattet det vi i dag kjenner som Østfold fylke.

Ladegård

Bygningskompleks med lagård, fjøs og vedskjul. Bygningen ble flyttet fra Sætre i Tune

Midtdelen av bygningskomplekset som rommer de fleste uthusa på Østfoldtunet er en lagård. Bygningen ble flyttet fra Sætre i Tune. Den ble oppført på slutten av 1700-tallet og hadde opprinnelig tak med halmtekke. Huset ble en del av Østfoldtunet i 1946. Denne typen bygning med låvegolv og to rom til kornet var vanlig på mellomstore gårder i Østfold. Igjen har museet fått tak i et hus som kan belyse tverrsnittet av bygningene som lå på de gamle gårdene i fylket. Lagården har blitt utvidet i begge ender etter gjenoppføringen ved museet. Hver ende har i dag to små fjøs. Mot nord er det også bygget til et vedskjul. Begge fjøsene er mindre enn gjennomsnittet var på mellomstore Østfold-gårder. Fjøset mot nord er flyttet fra en liten husmannsplass som lå på Kruseløkka i Sarpsborg. Med dette bygget utvides også fortellingen om husmannsvesenet videre.

  • Lagård
    Lagård Roderick Ewart / Østfoldmuseene