<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

  •  (Foto/Photo)
    Hedvig Kolboholen

I 1916 feiret Sarpsborg by sitt 900-års jubileum, og samtidig ble Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling stiftet. Foreningens arbeid var konsentrert rundt to viktige oppgaver: Utgravning av St. Nikolas kirkeruin og opprettelsen av et museum i byen. I 1920 fikk foreningen kjøpt bygningen Snekkenes fra Rakkestad. Den ble satt opp som en museums-bygning i tilknytning til den nylig anlagte Ruinparken. Det ble tidlig bestemt at museet skulle være mer enn bare et bymuseum for Sarpsborg, noe arbeidstittelen «Østfold Fylkesmusæum» også bar preg av. Da museet ble innviet den 29. juli 1921, fikk det imidlertid, til manges forundring, navnet Borgarsyssel. Navnet stammer fra det norrøne ordet Borgarsysla som i middalderen var betegnelsen på et område som i hovedsak omfattet det vi i dag kjenner som Østfold fylke.

Husmannsstua

I 1934 ble ei husmannstue satt opp på Borgarsyssel. Stua ble etter hvert innlemmet som en av bygningene på Østfoldtunet. Bygningen ble reist rundt 1850, og den stod på Nesset på Hafslundsøy.

I 1934 ble ei husmannstue satt opp på Borgarsyssel. Stua ble etter hvert innlemmet som en av bygningene på Østfoldtunet. Bygningen ble reist rundt 1850, og den stod på Nesset på Hafslundsøy. Den hadde ligget under Hafslund Hovedgård og var en såkalt bruksarbeiderplass. Flinke bruksarbeiderne kunne av herregårdene belønnes med en husmannsplass som en del av lønna. Disse plassene lå gjerne gunstig til i nærheten av flere og gode naturressurser brukerne fikk tilgang til.

Den store befolkningsøkningen og nyryddingene av gårder som foregikk fra 1700-tallet var med på å skape husmannsvesenet. Mot midten av1800-tallet økte antallet husmenn over hele landet, også i Østfold. Ved å plassere en husmannstue på Borgarsyssel kunne museet også formidle husmannsvesenets historie i fylket.

  • Husmannsstua
    Husmannsstua Roderick Ewart / Østfoldmuseene

Borgarsyssel Museum, husmannsstue, eksteriør, oppført på museet 1934. Husmannsstua var opprinnelig en plass under Hafslund hovedgård i Skjeberg, den hette Nesset. Stua var bygd på midten av 1800-tallet, og var stor til å være en husmannsplass, den var en såkalt bruksarbeideplass. I bakgrunnen skimtes en av ingeniørboligene til Borregaard som lå i Borregaardsveien, denne er nå revet. (Omtrent der Wegenerbrakka ligger i dag).

  • Borgarsyssel Museum, husmannsstue, eksteriør, oppført på museet 1934.
Husmannsstua var opprinnelig en plass under Hafslund hovedgård i Skjeberg, den hette Nesset. Stua var bygd på midten av 1800-tallet, og var stor til å være en husmannsplass, den var en såkalt bruksarbeideplass.

I bakgrunnen skimtes en av ingeniørboligene til Borregaard som lå i Borregaardsveien, denne er nå revet. (Omtrent der Wegenerbrakka ligger i dag).
    Borgarsyssel Museum, husmannsstue, eksteriør, oppført på museet 1934. Husmannsstua var opprinnelig en plass under Hafslund hovedgård i Skjeberg, den hette Nesset. Stua var bygd på midten av 1800-tallet, og var stor til å være en husmannsplass, den var en såkalt bruksarbeideplass. I bakgrunnen skimtes en av ingeniørboligene til Borregaard som lå i Borregaardsveien, denne er nå revet. (Omtrent der Wegenerbrakka ligger i dag). Tekst på eske: "Tannlege Aas museumsplater" Østfoldmuseene