<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

  •  (Foto/Photo)
    Hedvig Kolboholen

I 1916 feiret Sarpsborg by sitt 900-års jubileum, og samtidig ble Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling stiftet. Foreningens arbeid var konsentrert rundt to viktige oppgaver: Utgravning av St. Nikolas kirkeruin og opprettelsen av et museum i byen. I 1920 fikk foreningen kjøpt bygningen Snekkenes fra Rakkestad. Den ble satt opp som en museums-bygning i tilknytning til den nylig anlagte Ruinparken. Det ble tidlig bestemt at museet skulle være mer enn bare et bymuseum for Sarpsborg, noe arbeidstittelen «Østfold Fylkesmusæum» også bar preg av. Da museet ble innviet den 29. juli 1921, fikk det imidlertid, til manges forundring, navnet Borgarsyssel. Navnet stammer fra det norrøne ordet Borgarsysla som i middalderen var betegnelsen på et område som i hovedsak omfattet det vi i dag kjenner som Østfold fylke.

Stabburet

Stabburet på Østfoldtunet ble oppført rundt 1850 på Fløtta i Trøgstad. Bygningen ble flyttet til Borgarsyssel og gjenreist her i 1958. Stabburet hører til blant innhusa på gården.

Blant de viktigste husene på gården var stabburet. Denne bygningen hadde gjerne gårdens sikreste lås. Buret ble brukt som forrådshus for mat og var vanligvis bygget i en eller to etasjer med et rom i hver etasje. Korn ble oppbevart i en etasje for seg, mens kjøtt, melk og fleskeprodukter ble oppbevart i en etasje sammen. Stabburet på Østfoldtunet ble oppført rundt 1850 på Fløtta i Trøgstad. Bygningen ble flyttet til Borgarsyssel og gjenreist her i 1958. Stabburet hører til blant innhusa på gården.

  • Stabbur
    Stabbur Roderick Ewart / Østfoldmuseene