<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

  •  (Foto/Photo)
    Hedvig Kolboholen

I 1916 feiret Sarpsborg by sitt 900-års jubileum, og samtidig ble Fortidsminneforeningens Sarpsborg-avdeling stiftet. Foreningens arbeid var konsentrert rundt to viktige oppgaver: Utgravning av St. Nikolas kirkeruin og opprettelsen av et museum i byen. I 1920 fikk foreningen kjøpt bygningen Snekkenes fra Rakkestad. Den ble satt opp som en museums-bygning i tilknytning til den nylig anlagte Ruinparken. Det ble tidlig bestemt at museet skulle være mer enn bare et bymuseum for Sarpsborg, noe arbeidstittelen «Østfold Fylkesmusæum» også bar preg av. Da museet ble innviet den 29. juli 1921, fikk det imidlertid, til manges forundring, navnet Borgarsyssel. Navnet stammer fra det norrøne ordet Borgarsysla som i middalderen var betegnelsen på et område som i hovedsak omfattet det vi i dag kjenner som Østfold fylke.

Kjona

Borgarsyssels kjone kommer opprinnelig fra Mysen hvor den ble oppført rundt år 1800. Bygningen ble gitt som gave til museet allerede i 1926, og huset er dermed et av de første oppsatte museumsbygningene.

Utenfor tunet, men under gårdsbruket, lå husene som var forbundet med stor brannfare. Kjona var en av disse. Borgarsyssels Kjone kommer opprinnelig fra Mysen hvor den ble oppført rundt år 1800. Bygningen ble gitt som gave til museet allerede i 1926, og huset er dermed et av de første oppsatte museumsbygningene. Kjona var vanlig i bruk på gårder på Østlandet, de ble særlig mye brukt i Akershus og Østfold.

Kjona fungerte som et tørkehus for lin og malt. Huset lå gjerne i en skråbakke og hadde ildsted i nedre del. Også kjona på Borgarsyssel er oppført i skrånende terreng. Ved å gjenoppbygge kjona på samme måten som den opprinnelig stod kunne museet få vise hvordan bygningene på gården og landskapet rundt ble tilpasset hverandre. En slik tilpasning kunne være med på å lette ulike sider av gårdsarbeidet.

  • Kjone
    Kjone Roderick Ewart / Østfoldmuseene