Hopp til hovedinnhold

Steinhuggerhallen

Opplev Borgarsyssels eldste utstilling i Steinhuggerhallen. Sammen med Urtehagen og Olavshallen ble hallen anlagt til 900-års årsjubileet for Olav den helliges død i 1930. Her vises hovedsakelig middelalderens steinhuggerkunst, og da særlig i form av døpefonter. Under middelalderen var steinhoggerkunsten en viktig næringsvei i Østfold, og hallen rommer minner om denne virksomheten i byen og distriktet.

  • 1/1
    Øyvind Andersen / Østfoldmuseene

Inngangsportalen i huggen stein er en kopi av hovedinngangen til Skjeberg kirke. I veggene er det utvendig innfelt steinhoggerarbeider bl.a. fra Rygge kirke og runesteiner fra andre Østfold­kirker.

Inne i hallen står det kopier av døpefonter i kleberstein fra kirker i Østfold og Bohuslen. Særlig er det mange av runde, «begerformede» fontenene med rankemotiv som kalles ofte for «Sarpsborgtypen», men det finnes også fonter av andre typer, som for eksempel Norumfonten med runeinnskrift og med motiv fra Eddadiktene, Skeefonten med dyremotiver og Skjebergfonten.

Skjebergfonten skiller seg ut fra de andre, idet den er firkantet og har utskårede menneskefigurer langs kantene. Blant annet Kristus, Maria, Johannes og Peter, og de fire evangelistene. Dette er et eksempel på en døpefont hvor man har hentet inspirasjon fra utlandet, især England.

  • 1/1
    Øyvind Andersen / Østfoldmuseene

På 12-1300-tallet ble det laget mange slike døpefonter i kleberstein, og muligens var Sarpsborg sentrum for virksomheten. Døpefontene finnes i dag i mange kirker i Østfold, Akershus og i Vest-Sverige, særlig i Dalsland. 

Mange av døpefontene har klare fellestrekk som gjør at vi kan snakke om en type der Østfold har vært sentrum for utbredelsen. Alle disse fontene er laget i kleberstein. De har form som en kalk med beger, stett og fot. Begeret har en krage. Dessuten er fonten dekorert med båndflettinger av forskjellig slag.

I alt er det bevart omkring 100 fonter av denne typen, men de er av vekslende kvalitet. Sannsynligvis har det en gang eksistert et sentralt verksted som har vært et formidlende punkt, og dette kan ha ligget i Borg i forbindelse med byggingen av Nikolaskirken.

I Steinhuggerhallen er det også annen steinhoggerkunst som Olavs­figuren fra Eidsberg kirke og den tronende Maria fra Skee kirke i Bohuslen.

Besøksinformasjon

Denne utstillingen er inkludert i inngangsbilletten og tilgjengelig i museets åpningstider.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1