<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Klassisk i teateret - Brahmsaften

  •  (Foto/Photo)

Jarlsberg Vokal ble dannet i desember 2015 og bestaår av sangere primært fra Vestfold. Stammen i ensemblet er May-Britt Forsberg Hovdenak (sopran), Runa Skramstad (mezzosopran), Aasmund Kaldestad (tenor) og Svein Tore Ringøen (bassbaryton).
Vokalensemble beskjeftiger seg hovedsakelig med det klassiske ensemblerepertoaret, fra renessanseverk til samtidsmusikk. Sangerne har ulike musikkstudier bak seg, men alle deler et felles hjerte for ensemblesang.

May Britt Forsberg Hovdenak (sopran) er en aktiv frilanssanger som foruten i Norge har konsertert i USA, Russland, Tyskland og Nederland. Hun begynte sangstudiene i 1993 ved Høgskolen i Stavanger avdeling for kunstfag, med Marit Storækre som lærer. Videre tok hun masterstudie i opera ved The New Opera Academy i Nederland, i tillegg til utøvende diplomstudie ved The Royal Conservatory in The Hague. Hun avsluttet studiet va?ren 2001 med utmerkelse. Hun har jobbet med musikere og dirigenter som Paul McCreesh, Elly Ameling og Ha?kan Hagega?rd.

Runa Skramstad (mezzo) har virket som kantor, domkantor, sanger, kordirigent og pedagog i Vestfold siden 1990. Hun studerte kirkemusikk ved Trondheim musikkonservatorium og Griegakademiet. Senere studerte hun kordireksjon hovedfag og PPU med sang som hovedinstrument ved NMH. Hun underviser na? pa? musikklinjen ved Sandefjord viderega?ende skole.

Aasmund Kaldestad (tenor) begynte sangstudiene ved HIS avdeling for kunstfag med Marit Storækre som lærer i 1994, og tok va?ren 2000 diplomeksamen ved The Royal Academy of Music i London, under veiledning fra Ian Partridge CBE. Han har sunget (og synger) i Det Norske Solistkor og er en svært allsidig sanger. I 2011 startet han gruppa Tenorane, og i 2012 kom hans første solo-CD under navnet The Merlin Project.

Svein Tore Ringøen (bassbaryton) har sin musikkfaglige bakgrunn fra institutt for musikkvitenskap ved universitetet i Oslo. Han har sunget i Oslo kammerkor og Det Norske Solistkor og studert kordireksjon hos Grete Pedersen. For tiden er han dirigent for Tønsbergs sangforening, og underviser ved musikklinjen pa? Greveskogen viderega?ende skole.


Ståle Hebæk Ødegården – Klaver
Har mastergrad i klaver fra Norges Musikkhøgskole. Han har lang erfaring som solist, kammermusiker og akkompagnatør, og har blant annet vært solist med Sandefjord Brass Symposium og Nanset Blåseensemble. De siste årene har han også hatt en egen i Sandefjord.
Ståle er en svært allsidig musiker, og i tillegg til å spille klassisk piano har han spilt i flere rockeband og orkestre. Han jobber også med innspilling av klassisk musikk og har produsert flere plater med kor, kammermusikk og solister. Ved siden av å være frilansmusiker jobber han som lektor på musikklinja ved Sandefjord videregående skole.

Margrete Moen Birkedal – Klaver
Er en allsidig pianist med mastergrad i kammermusikk og akkompagnement fra Norges Musikkhøgskole. Hun har studert ved Boston Conservatory og Longy School of Music i