<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

BAR 1567 – Byens eneste historiebar!

Nå tilbyr vi også utleie i vår splitter nye historiebar «Bar 1567», i Tøihuset, Gamlebyen. Her kan du ha møter og samlinger i et annerledes lokale, og med tilgang på Fredrikstads historie!

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Østfoldmuseenes håndtering av smittevernskrav for utleie av lolaker

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokale kan gjennomføres med inntil 100 deltakere.

I private sammenkomster på offentlig sted eller i leid/lånt lokal er det tillatt med inntil 100 personer. Antallsbegrensningen er den samme uavhengig om sammenkomsten holdes innendørs eller utendørs. Det oppfordres fortsatt til å arrangere ute heller enn inne.
Personer som er beskyttet telles med i det totale antallet.

Alle private sammenkomster i leid/lånt lokale må ha en ansvarlig arrangør som sørger for at gjennomføringen er i tråd med smittevernreglene. Arrangøren kan være en privatperson eller en profesjonell aktør (f. eks. utleier eller de som drifter serveringsstedet). De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Ansvarlig arrangør har følgende plikter:
Sørg for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt i covid-19-forskriften § 13c.
Iverksett tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede.
Gjør det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet.
Skriv ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne ved en eventuell smittesporing. Slett informasjonen etter 14 dager.
Sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad på arrangementer med fastmonterte seter (unntatt personer fra samme husstand) og at det er én meters avstand mellom deltakerne i alle retninger.

Personer som ikke er beskyttet bør fortsatt begrense sosial kontakt mest mulig. Reduser antall personer du har nærkontakt med, og ikke bytt nærkontakter for ofte. Velg heller et lite antall personer du kan omgås jevnlig over tid.
Personer som er beskyttet kan ha nær sosial kontakt med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.

 • Historiebaren BAR 1567 i Tøihuset, Gamlebyen (Foto/Photo)
  Historiebaren BAR 1567 i Tøihuset, Gamlebyen Kjartan Abel Nilsen

I Bar 1567 kan du har grupper på 20 personer i «baren» – og får tilgang på storskjerm og oppdatert teknisk utstyr. Har du en større gruppe – ta kontakt så skreddersyr vi et spennende opplegg for dere!

Leieprisen per time er 1500 kr ukedag (mandag – fredag) og 2000 kr helg (lørdag og søndag) og inkluderer følgende:

 • Sitteplasser til 20 personer i Bar 1567
 • En museumsvert tilstede og ansvarlig hele tiden
 • Tilgang til stort mingleområde i resepsjonen for servering/pauser
 • Visning av opptil 3 utvalgte virtuelle historier fra Bar 1567 – etter avtale
 • Tilgang til Tidslinje-utstillingen i 2. etasje
 • Tilgang til museumsbutikken hvis ønskelig
 • Trådløst nett
 • Fastmontert prosjektor og storskjerm i Bar 1567

Vi tilbyr også historisk omvisning til gruppen om ønskelig – som omfatter Gamlebyen, og utstillingene i Tøihuset – dette koster 2500 kr per gruppe på max 25 personer, og varer cirka 1,5 timer.

Kontakt bookingansvarlig

Lande_Christine_BW.jpg. Foto/Photo

Christine Lande

Christine Lande

Booking-/arrangementsansvarlig | Arenakoordinator Kongsten Fort