<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

I Brugsarbeidernes fotspor

Haldenvassdragets kanalmuseum inviterer til historisk vandring på Ørje Brug.

  • Tresliperiet på Ørje i Marker, fotografert ca. 1910. 
D/S Lommen til venstre. Høvleritomter i forgrunnen.. Foto/Photo.
    1/1
    Tresliperiet på Ørje i Marker, fotografert ca. 1910. D/S Lommen til venstre. Høvleritomter i forgrunnen. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. For info om lisens, eier, fotograf etc. se digitaltmuseum.no/021016468024

Bli kjent med Ørje Brug og Kanalen. Vår guide tar dere med på vandring i området. Vi besøker fløterhytta på vannet, der arbeiderene kunne ta seg en pause. Vi går også i slusene og du vil bli nærmere kjent med familien Wang i bestyrerboligen.

  •  (Foto/Photo)

Dette et lokalt samarbeid mellom Haldenvassdragets Kanalmuseum, Haldenvassdragets Kanalselskap, Båtcafeen og Regionalpark Haldenkanalen.

Se gjerne årets Opplev Indre Østfold guide og Dagsturbrosjyren for lag og foreninger

Møt opp i museets resepsjon.

Hjertelig velkommen!