Hopp til hovedinnhold

Istidskrepsen Ørjan

Istidskrepsen Ørjan besøker Kanalmuseet 18. og 19. juni kl. 12

Ørjan er en av museets maskoter som vi tror mange barn vil ha glede av å møte. Han er gul fra topp til tå, engstelig, stor og veldig snill.

  • 1/1

Istidskreps – Immigranter etter siste istid

Haldenvassdraget er kjerneområdet i Norge for en spesiell gruppe globalt sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps. Vassdraget har alle de norske artene i denne gruppen unntatt den sørvestlige arten Mysis salemaai som bare er funnet på Jæren. Et par av artene har nesten hele sin norske bestand i Haldenvassdraget. Særlig innenfor studier av istidskreps, som er viktige miljøindikatorer, driver Kanalmuseet forskning på internasjonalt nivå i samarbeid med Müller-Sars selskapet. I utstillingen kan du se istidskreps i et av museets akvarier.