<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Istidskrepsen Ørjan

Istidskrepsen Ørjan dukker stadig opp på Kanalmuseet. Hvis du vil være helt sikker på å møte han der, bør du besøke oss en av fredagene: 18. juni, 2. juli, 30. juli eller 13. august kl. 12

Ørjan er en av museets maskoter som vi tror mange barn vil ha glede av å møte. Han er gul fra topp til tå, engstelig, stor og veldig snill. Utvalgte fredager i juni og juli dukker han opp når du minst venter det!

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Istidskreps – Immigranter etter siste istid

  •  (Foto/Photo)

Haldenvassdraget er kjerneområdet i Norge for en spesiell gruppe globalt sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps. Vassdraget har alle de norske artene i denne gruppen unntatt den sørvestlige arten Mysis salemaai som bare er funnet på Jæren. Et par av artene har nesten hele sin norske bestand i Haldenvassdraget. Særlig innenfor studier av istidskreps, som er viktige miljøindikatorer, driver Kanalmuseet forskning på internasjonalt nivå i samarbeid med Müller-Sars selskapet. I utstillingen kan du se istidskreps i et av museets akvarier.