<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Utstillinger

Haldenvassdragets Kanalmuseum er et kultur og naturhistorisk museum. I det gamle tresliperiet på Ørje Brug, formidler vår utstilling historie og kultur fra skogsdrift, tømmerfløting og treforedling.

I utstillingen kan du se "Rundreisen – et eventyr med Tertitten og D/S Turisten". Filmen handler om passasjer- og godsbåttrafikk på Haldenkanalen fra 1887 til 1963.

  • 1/1

Hvordan vassdraget har blitt brukt som vannvei, fremstilles ved at vi følger tømmerstokkens ferd fra skogen frem til sagbrukene og tresliperiene, med kanalen som transportmiddel. Underveis blir vi kjent med tømmerhuggerne, fløterne, sagbrukseierne og naturligvis kanalbyggeren Engebret Soot.

I «indre sirkel» viser isbreen vei inn til den naturhistoriske avdelingen. At isen i en periode fra 13.000 – 8.500 år siden, trakk seg tilbake, har hatt stor betydning for hvordan landskapet ser ut i dag, og for det biologiske mangfoldet i området. Da isen smeltet og havet seg innover lavereliggende områder, ble vassdraget formet med innsjøer, elver og våtmarker. I indre sirkel har vi blant annet akvariesamlingen, hvor man kan studere de ulike artene nærmere.

Man bør regne god tid i utstillingen, særlig for de små. Huset i skogen står klart til lek for de minste. For de som er litt større er det gode muligheter til undersøkelse av bunndyr og annet man måtte finne i «vannrenna» eller ute i naturen.

Biologi

Museets utstilling viser det biologiske mangfoldet i skog og vassdrag. Ved Haldenvassdragets Kanalmuseum utføres det biologisk miljøovervåkning for å sikre vannkvaliteten i Haldenvassdraget. I 2015 lagde vi en informasjonsfilm om dette viktige arbeidet.

  • 1/1

Trelasthistorie

Haldenvassdraget ble benyttet til tømmerfløting i ca. 500 år, frem til 1982. Her har det også vært regulær skipstrafikk. Fra de rike skogsområdene i Nes, Sør-Odal og Eidskog, ble tømmer fraktet i retning Fredrikshald. Også fra Vest-Värmland, Dalsland, Rømskog og Vingertraktene, kom det tømmer som ble fraktet samme vei. I 2016 lagde vi en formidlingsfilm som tar for seg denne viktige delen av vår historie, med særlig vekt på den komplekse logistikken.

  • 1/1