Hopp til hovedinnhold

Rommene på Torderød: Korridor

I disse dager fortsetter det spennende arbeidet på Torderød gård på Jeløy. Tilbakeføringen skal være ferdig til 2020 og er Moss kommunes gave til byjubileet som finner sted samme år. Her er Moss by- og industrimuseum engasjert på formidlingssiden, og vi vil derfor publisere artikler om progresjon og prosjektet på løpende bånd. Bygningsarkeologiske undersøkelsene som har blitt foretatt av malerikonservator og Professor emeritus Jon Brænne, og denne gangen har tiden kommet for å presentere funnene gjort i korridoren.

Flere oppdelinger

Denne korridoren stammer fra oppdelingen som ble foretatt av salen i 1898.
Her ble den store salen oppdelt til tre rom, og vi har tidligere omtalt sommerkammer 1, mens dette er korridoren som forbinder værelsene her, samt hjørnestuen i nord sammen.
Undersøkelser i dette rommet har vist at rommet har gjennomgått flere endringer og ulike momenter påpeker flere oppdelinger. Blant annet skal dette rommet ha blitt oppdelt på ny i 1952.

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen

Fargespekter

En interessant detalj i dette rommet er en dobbeltdør, som tidligere antagelig betjente hoveddør-funksjonen inn til salen, og den skal nå igjen – etter en remontering og henting fra loftet, stå på sin opprinnelig plass.
Denne døren skal gjennom tidene alltid ha hatt en lys farge, blant annet finner vi i fargespekteret en gråbeige farge. Ellers er det høvlede og ubehandlede gulvet avdekket under nyere gulvlag, og i dag fremstår gulvet i en antagelig opprinnelig form. Fra bildene vil du tydelig kunne se hvordan nye gulv har blitt lagt over det opprinnelige laget.

Interessante detaljer

En interessant detalj i dette rommet er taket, et senket og lavere tak enn i de andre rommene. Kan derfor det originale taket ligge over det nedsunkne taket, med sine opprinnelige gesimser og himlinger?
Taket ble antagelig senket i 1898, noe som også blir avspeilet i taklistene.
Fargelagsavdekkingen har funnet frem en gråfarge som skal ha vært brukt i rommet rundt moderniseringen i 1898. I tiden etter skal rommet ha hatt en gul fremtoning, men ellers er det her også funnet rest av en tapet fra 1918 og fra 1939.

Etter hvert ble det også etablert et toalett i annen etasje fra denne korridoren, som er fra en nyere periode.

Dessverre avdekker ei heller dette rommet salens farger, fremtoning og tapet. Et rom i salens tidligere utstrekning gjenstår.

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1