Hopp til hovedinnhold

Rommene på Torderød: Nordøstre hjørnestue

I disse dager fortsetter det spennende arbeidet på Torderød gård på Jeløy. Tilbakeføringen skal være ferdig til 2020 og er Moss kommunes gave til byjubileet som finner sted samme år. Her er Moss by- og industrimuseum engasjert på formidlingssiden, og vi vil derfor publisere artikler om progresjon og prosjektet på løpende bånd.
Bygningsarkeologiske undersøkelsene som har blitt foretatt av malerikonservator og Professor emeritus Jon Brænne, og denne gangen har tiden kommet for å presentere funnene gjort i nordøstre hjørnestue.

Bygningshistoriske endringer

Når vi nå begynner å komme inn i Torderød-materien begynner vi å se visse likheter mellom rommene i henhold til hva som er endret, og når det er endret.
Så slik som i de andre rommene ser vi også her at gulvet som nå er fremme i dagen, er det originale.
Og om du vil ta deg tiden til å se på bildene i denne artikkelen, vil du også tydelige se hvor høyt gulvet på et tidspunkt ble oppforet.
Himlingen i dette rommet er rappet, og Domenico Erdmann, som har blitt nevnt tidligere i denne artikkelserien, men er at her har rappingen blitt kastet rett på de skavhugde himlingsbordene.
Taket skal etter hvert ha blitt senket, slik vi har sett i de andre rommene, men det taket som vi ser i dag skal være det opprinnelige.

Asta Nørregaard

En kunsthistorisk interessant detalj med dette rommet er et maleri utført av Åsta Nørrgaard. Maleriet viser et rom med en kvinne som spiller på et klaver, flankert av blåe vegger.
Det beste med bygningsarkeologiske undersøkelser er bekreftelser. Og Jon Brænne har avdekket en tapet som ser ut til å være samme tapet som er på dette maleriet.
For under dagens papirtapet er det spor etter to generasjoner med lerret. Den eldste av disse er trolig den opprinnelige, eventuelt så er det et veggtrekk fra ombyggingen i 1830.
Maleriet er datert 1898, slik at dette nevnte lerretet er eldre enn tapeten som er synlig i bildet. Den blålige tapeten i maleriet er med trykket limfarge og er antagelig fra perioden 1855-1865.
Rester rundt døren viser så stor dekorlikhet at det ikke er til å unngå at dette er samme tapet som er avbildet! Altså må det ha vært en oppussingsperiode mellom 1830 (den første moderniseringen) og 1898 (den andre moderniseringen).

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen

Spennende bygningsdetaljer

Brannmuren i dette rommet er ellers smukt utformet med volutter, gesims og taklist med profileringer og skal være fra byggeåret. Denne skal ha vært kalkhvit både i 1758 og i 1830.
Fargeavdekkingen har på veggen funnet blindpanel fra flere perioder, blant annet fra årene 1758, 1830 og 1939.

I motsetning til sommerkammer 1 og 2 samt korridoren har dette rommet opprinnelig utstrekning.

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen