Hopp til hovedinnhold

Rommene på Torderød: Sommerkammer 1

I disse dager fortsetter det spennende arbeidet på Torderød gård på Jeløy. Tilbakeføringen skal være ferdig til 2020 og er Moss kommunes gave til byjubileet som finner sted samme år. Her er Moss by- og industrimuseum engasjert på formidlingssiden, og vi vil derfor publisere artikler om progresjon og prosjektet på løpende bånd. Bygningsarkeologiske undersøkelsene som har blitt foretatt av malerikonservator og Professor emeritus Jon Brænne, og denne gangen har tiden kommet for å presentere funnene gjort i sommerkammer 1.

Eldre detaljer

Nå tenker du sikkert at funnene som har blitt gjort i de foregående rommene har vært skuffene i henhold til originale detaljer og farger eller tapeter som er kunsthistoriske interessante.
Joda, det er relativt lite, men det er da noe! I dette kammeret som tidligere skal ha vært en del av en større sal som ble avdelt til tre rom i 1898, er det i alle fall noe. Her er det både stukkdekor, himling og gesims fra 1758! I tillegg ble det i 1898 forsøkt å etterligne stukkdekoren i himlingen og taklisten fra 1758, slik at rommet fremstår helhetlig. Og her er originalfargen hvit.

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen

Brannmuren

Brannmuren er av eldre karakter, og stammer sannsynligvis fra byggeåret, mens profileringene og dekoren bærer preg av nyklassisme og er tenkelig fra perioden som vi tidligere har omtalt som første modernisering, nemlig 1830. Brannmuren er rundbuet med søyleornamentikk, med profilering i kapitelene og kvaderimitasjon flankert på begge sider. Om vi trår ytterligere inn i rommets 1700-talls materie finner vi vinduer og karmer fra ca.1760, med kun hvite malingslag, samt et eldre gulv som trolig er fra Torderøds oppbygning på 1700-tallet.

Eldre fargelag?

Fargelagene på veggen over brystningen og på selve brystningen er fra ca. 1898, og verken av delene avdekker eldre lag, og de stammer derfor fra tiden da salen ble oppdelt til tre rom.
Dette stemmer også overens med en branntakst fra 1898. På denne tiden skal fargen i rommet ha vært gyllent, før den skred over til grått, beige, gul, oker og rosa, inntil den sent ble lys blå.
Brystningen følger relativt samme fargelinje. Dørene som er innsatt i dette rommet stammer fra oppdeling i 1898.

Fra året 1939 finner vi profilerte trelister under den trukne gesimsen og papirtapeter fra samme år.

Hva tenker du så om dette rommet? Som de foregående omtalte rommene, har dette opp igjennom historien blitt endret, og tidvis endret såpass at tidligere tiders stiler har forsvunnet.
Ettersom dette rommet er en av tre rom som i 1898 ble oppdelt fra et stort salrom, til tre mindre rom – vil det bli interessant å se om de to ytterligere rommene vil kunne avdekke salens utseende.

  • 1/1
    Eileen Jahren Eriksen
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1