<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Friluftsmuseet på Borgarsyssel

Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter Nikolaskirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå. Borgarsyssel Museum har fylkesomfattende samlinger fra Østfold, og er et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.

 • Bærbystua

  Bærbystua ble bygd på slutten av 1700-tallet og stod opprinnelig på gården Bærby i Rakkestad.

 • Wegnerbrakka

  Wegnerbrakka er opprinnelig bygget på Sundløkka i ca. 1850 som arbeiderbolig for Hafslund. Bygningen ble flyttet til Borgarsyssel Museum i 1989 og er nå satt i stand til møte-og festlokale.

 • Olavskapellet

  Olavskapellet på Borgarsyssel Museum ble bygget som en utstillingshall til det store Olavsjubileet i 1930.

 • St. Nikolas kirkeruin og ruinparken

  St. Nikolas kirkeruin ligger på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Kirken var en romansk steinkire med rektangulært skip med vesttårn og kor med apsis

Bygninger på frilufusmuseet

Omkring 1900 og i tida etterpå var interessen for å etablere kulturhistoriske museer stor i Norge og resten av Norden. Museene skulle vise tverrsnitt av et område når det kom til materiell folkekultur, og dette løste de ved å flytte eldre bevaringsverdige bygninger til museene. Borgarsyssel ble etablert i 1921 og fikk navnet sitt etter fellesbetegnelsen på dette distriktet som i middelalderen ble styrt fra tinget i Borg. I dag ville vi ikke valgt å flytte bygninger ut av sine opprinnelige miljøer, men de gamle friluftsmuseene lever videre. Vår utfordring er å fylle dem med nytt og relevant innhold for å forstå vår samtid.