<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Friluftsmuseet på Borgarsyssel

Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter St. Nikolas kirke fra omkring 1115.

Museet dokumenterer og formidler Østfolds kulturhistorie fra middelalderen og fram til i dag Borgarsyssel Museum har samlinger fra store deler av Østfold, og et friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.

 • Stabburet

  Vis vei

  Stabburet på Østfoldtunet ble oppført rundt 1850 på Fløtta i Trøgstad. Bygningen ble flyttet til Borgarsyssel og gjenreist her i 1958. Stabburet hører til blant innhusa på gården.

 • Snekkenes

  Vis vei

  Opprinnelig var planen at museets første hus, Snekkenes, som jo i perioder av sin historie hadde fungert som Sorenskrivergård, i sin helhet skulle brukes for å belyse embetsmannskulturens historie i fylket. Det drøyde en del år før dette kunne gjennomføres helt etter planene.

 • Olavskapellet

  Vis vei

  Olavskapellet på Borgarsyssel Museum ble bygget som en utstillingshall til det store Olavsjubileet i 1930. Da ble det markert at det var 900 år siden Olav den hellige døde på Stiklestad.

 • St. Nikolas kirkeruin og Ruinparken

  Vis vei

  St. Nikolas kirkeruin ligger på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg. Kirken var en romansk steinkire med rektangulært skip med vesttårn og kor med apsis (halvrundt avslutning).

 • Bærbystua

  Vis vei

  Bærbystua ble bygd på slutten av 1700-tallet og stod opprinnelig på gården Bærby i Rakkestad; en middels stor gård etter Østfoldmålestokk. I 1940 ble bygningen flyttet til Borgarsyssel Museum.

 • Kirkeby

  Vis vei

  Kirkeby kommer fra Øymark. Den ble reist av presten Anders Christenssøn. Man mente bygningen var satt opp omkring 1660 og trodde lenge at Kirkeby var Østfolds eldste trebygning.

 • Aarslandstua

  Vis vei

  I 1926 ble Gleng gjestgiveri, også kaldt Aarslandstua og Aarslandsstuas uthus, flyttet til Borgarsyssel.

 • Ladegård

  Vis vei

  Bygningskompleks med lagård, fjøs og vedskjul. Bygningen ble flyttet fra Sætre i Tune

 • Kjona

  Vis vei

  . Borgarsyssels Kjone kommer opprinnelig fra Mysen hvor den ble oppført rundt år 1800. Bygningen ble gitt som gave til museet allerede i 1926, og huset er dermed et av de første oppsatte museumsbygningene.

 • Husmannsstua

  Vis vei

  I 1934 ble ei husmannstue satt opp på Borgarsyssel. Stua ble etter hvert innlemmet som en av bygningene på Østfoldtunet. Bygningen ble reist rundt 1850, og den stod på Nesset på Hafslundsøy.

 • Friluftsmuseet på Borgarsyssel Museum

  Vis vei

  Borgarsyssel Museum friluftsmuseum med et 20-talls antikvariske bygninger.