<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Olsokgudstjeneste

Vi feirer tradisjonen tro Olsok-gudstjeneste i St. Nikolas kirkeruin.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Prost Espen Feilberg Jacobsen leder gudstjenesten og predikant denne dagen er Anna Runesson. Runesson er daglig leder og pilegrimsprest ved Pilegrimssenter Oslo.

Det blir sang ved koret St. Olav vocale, Christopher Pedersen og musikk ved kantor Carl-Andreas Næss og musikere fra Det norsker blåserensemble.

Alle byens kirker og menigheter er invitert til denne flotte felles feiringen av Olsokdagen.

Velkommen til gudstjeneste.

Gudstjenesten arrangeres av Den norske kirke i Sarpsborg i samarbeid med Olavsdagene.

Billetter til gudstjenesten er gratis, men må tas ut på forhånd. Publikum får tilviste plasser etter helsemyndighetenes retningslinjer på tidspunktet for arrangementet.