Hopp til hovedinnhold

Fotoarkiv i gave

Østfold fylkes billedarkiv mottok fotoarkiv i gave. Negativarkivet til Studio T Portrett og Reklamefotografene AS i Moss blir nå en del av samlinga til Østfold fylkes billedarkiv. Fotografene Trine Thomassen (f. Meyer Hanssen) og Tom Viggo Thomassen startet opp sitt fotoatelier i 1998. I 1999 overtok de studioet til fotograf Mia Kay (Mia Foto) på Jeløy. De arbeidet som fotografer fram til 2008. Dermed kommer den nære fortida på museum.

  • Tine Frågodt og sønnen Sebastian overleverer fotoarkivet til Studio T i Moss til Østfold fylkes billedarkiv.
    Tine Frågodt og sønnen Sebastian overleverer fotoarkivet til Studio T i Moss til Østfold fylkes billedarkiv. Kari Grindland

Fotomaterialet består hovedsakelig av portretter av barn, konfirmanter, brudepar, familefoto samt dyrefoto. Reklameoppdragene er ikke en del av arkivet lenger da negativene ble overlatt bestiller eller firma. Kundene til Studio T kom primært fra Østfold, men også Akershus og Oslo. Trine og Tom Viggo Thomassen gikk begge på fotolinja på Glemmen videregående skole i Fredrikstad og har svennebrev i portrett foto. Trine hadde læretida si hos Fame Foto /Teie i Tønsberg. Tom Viggo dro til fotograf Arild Sønstrød i  Drammen, men avslutta læretida hos Tommy Ødegård i Fredrikstad. Selv  hadde de tre lærlinger  som fikk godkjent sitt svennebrev i Studio T.

Dette er et eksempel på et fotoarkiv som representerer overgangsperioden da fotograferinga gikk fra å være analog til digital. På 2000-tallet brukte fotografene fortsatt analog film, mens flere begynte å bruke digitale kameraer parallelt i arbeidet. Nå blir det fysiske arkivet innlemmet i samlingen til Østfold fylkes billedarkivet og bevart i fotomagasin og sikret for framtidig bruk.
Foreløpig blir arkivet kun bevart og ikke registrert eller digitalisert. Tidligere kunder hos Studio T  som ønsker å bestille nye kopier kan gjøre det hos Østfold fylkes billedarkiv. På grunn av lov om personvern, vil det ta mange år før bildene kan brukes aktivt i formidlinga ved Østfoldmuseene. Det er likevel ingen tvil om at bildene vil komme til nytte i framtida. På samme måte som vi fascineres av fotografier fra 1920-30-tallet i dag, vil nok disse bildene også bli spennende for publikum om nitti år til tross for dagens bildeflom.

Tine Frågodt som overleverte gaven  har også arbeidet som fotograf i Moss og overtok i sin tid arkivet til Studio T da de avsluttet. Hjertelig takk til henne og fotografene Trine og Tom Viggo Thomassen for gaven!

Østfold fylkes billedarkiv har dermed tatt vare på negativarkivene etter fotografer som virket i Moss i en periode på over hundre år. Dermed kan vi studere mossinger på negativmateriale av både glass, nitrat og sort/hvit film til  fargefilm på plast. Fotografene Karen Bratlie, Th. Bachmann, Jo Benkow, Per Lunde, Mia Kay og fotografene Thomassen er presentert i samlinga vår. Svært lite materiale er digitalisert. Men det er i noen tilfeller gjort søkbart digitalt på bestillers navn eller man kan søke i fotografens protokoll. I andre tilfeller er selve det fysiske arkivet ordnet slik at man kan lete i negativkonvoluttene som er sortert alfabetisk etter etternavn til bestiller. Fotografen kunne ikke bare fotografere, han eller hun måtte også kunne arkivere.