Hopp til hovedinnhold

Østfold fylkes billedarkiv

Arkivet har en omfattende kulturhistorisk fotosamling fra hele Østfold. Samlingen består av negativarkiv etter profesjonelle fotografer, dokumentasjon av bedrifter, flyfoto, enkeltbilder og album.

  • Eksempel på fotografi fra Borregaard-samlingen. Borregaard fabrikker med kran for opptak av sagtømmer, Opsund i Sarpsborg 1939.
    Bilde fra Borregaard-samlingen. Borregaard fabrikker med kran for opptak av sagtømmer, Opsund i Sarpsborg 1939. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv

Widerøe’s Flyveselskap A/S – skråfoto/flyfoto fra mange kommuner i Østfold; Borge, Eidsberg, Hobøl, Hvaler, Marker, Moss, Onsøy, Rakkestad, Rolvsøy, Rygge, Rømskog, Råde, Skjeberg, Spydeberg, Trøgstad, Tune og Varteig – i perioden ca. 1935 til 1980.

Fotograf Chr. E. Larsen potrettfoto og oppdragsfoto fra Sarpsborg, Tune, Varteig. Borge, Skjeberg, Rakkestad i perioden 1913 til 1954. Dokumentasjon av Østfoldutstillingen i Sarpsborg 1930.

Fotograf Solberg – portrettfoto fra Sarpsborg-regionen, perioden 1954 til 19  .

Fotografene Karen Bratli, Th. Bachmann og Jo Benkow – portrettfoto fra Mosse-regionen i perioden 1896-1955 ca, hovedsaklig Th.Bachmanns arkiv fra ca. 1906-1949.

Fotograf Frank Thorsrud – portrettfoto i Mosseregionen i perioden 1949 til 1984.

Fotograf Mathias Thorshaug – portrettfoto i  Mosse-regionen i perioden 1952 til 1972.

Fotograf Th. Kristiansen – gruppebilder (skole og bedrift) fra Østfold, ca. 1920-tallet.

Amatørfotograf August Løvdahls fotoarkiv med motiver fra Borge, Torsnes og Skjeberg i perioden 1896 til 1925.

Amatørfotograf Ragna Kongsbergs fotoarkiv med portrett og motiv fra Onsøy.

Amatørfotograf Ingebret Aas – fotoarkiv i forbindelse med hans arbeid som museumsmann i Sarpsborg-distriktet 1920-1939. Særlige bygninger; gårdsbruk og husmannsplasser.

A/S Borregaards eldre fotografier – bedriftens egne dokumentasjonsfoto av virksomheten i perioden 1875-1950 ca.

Hafslund-samlingen – bedriftens egne dokumentasjonsfoto av virksometen i perioden 1898 til 1957.

Fylkeskonservator Lauritz Opstads negativ-samling fra hans virke i Østfold i perioden 1952-1965.

Roald Amundsen-samlingen, diverse fotografier fra hans ekspedisjoner i polarområder, avfotografert fra diverse album. Grunnlagsmateriale for ØFBs internasjonale vandre-utstilling fra 1968.

Knut W. Engebretsens samling av skutebilder i Fredrikstad, avfotografert.

Du kan finne flere fotosamlinger fra Østfold ved å søke i Registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, et nettsted som Preus Museum og Nasjonabiblioteket driver i samarbeid med fotobevaringsinstitusjonene i Norge.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1