Hopp til hovedinnhold

Priser og vilkår ved bestilling av fotografier

Publikum kan bestille fotografier fra arkivet

En liten del av fotosamlingene til Østfoldmuseene er søkbare på Digitalt Museum. Fotografier som er publisert på DigitaltMuseum.no har en egen bestillingsfunksjon. Bildeforespørsel utenom Digitalt Museum kan sendes ved å fylle ut bestillingsskjema her: https://ostfoldmuseene.no/ofb/bildeforesporsel eller ta kontakt pr. telefon 69 11 56 50 eller pr e- post: Billedarkivet@ostfoldmuseene.no

Arkivenes lesesaler er åpne for besøk etter avtale.

Bilder kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i. All annen bruk krever avtale med Østfoldmuseene. Høyoppløselige filer til publisering må bestilles (se prisliste).


​Når du laster ned eller bestiller bilder fra Østfoldmuseene, aksepterer du herved følgende vilkår:

Ved bruk skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet Eksempel: Sarpsborg havn i 1913. Foto: Chr. E. Larsen / Østfoldmuseene- Billedarkivet. Eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier. ​Er fotografens navn ukjent oppgis «Fotograf ukjent», slik: Fotograf ukjent / Østfoldmuseene- Billedarkivet. Der man har valgt et utsnitt av motivet opplyses det om dette i bildeteksten f.eks. slik: Sarpsborg havn, utsnitt.

Ved utelatelse belastes gebyr. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. 

Det er bestillers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke kommer til skade eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Digitale filer kan ikke videreformidles.

Bildene lånes ut til ett bestemt formål og gjelder en gangs bruk. Filer slettes etter avtalt bruk.   

Oppgi hvilket format bildet skal trykkes opp i og hva bildet skal brukes til. Oppgi så utfyllende som mulig om bildet skal brukes i for eksempel film/tv, publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame eller evt privat bruk.

Leveringstid vil være avhengig av bestillingens omfang og billedarkivets kapasitet. Vennligst oppgi eventuell ønsket leveringsfrist i din bestilling.​ Hasteleveringer behandles etter kapasitet. Det belastes et gebyr ved ekspresslevering.​ Du vil motta en bekreftelse og pris på din bestilling innen rimelig tid.

Prisliste gjeldende fra 7. desember 2022

Publikum kan kun bestille digitale filer fra arkivet. Se prisliste under.

Prisliste gjeldende fra 7. desember 2022 Publikum kan kun bestille digitale filer fra arkivet. Se prisliste under.
Høyoppløselig digital fil til utstilling, redaksjonell bruk o.l. 800,- / pris etter avtale for større filer
Høyoppløselig digital fil til privat bruk (publiserte bilder på Digitalt Museum kan lastes ned vederlagsfritt til privat bruk og undervisningsformål) 300,-
Høyoppløselig digital fil ekspresslevering/ hastebestillinger Dobbel pris
Bildebehandling, tilrettelegging, utsnitt og retusj 500 pr time, 250 pr etterfølgende 30 minutter
Bildesøk i uregistrert portrettarkiv pr oppdrag 400,- pr time, 200 pr etterfølgende 30 minutter
Oppdragsfotografering Etter avtale
Gjenstandsfotografering til redaksjonell bruk etc Etter avtale
Alle priser er inklusive moms
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1