<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Vilkår og priser ved bestilling av fotografier

Publikum kan bestille fotografier fra arkivet

En liten del av fotosamlingene til Østfold fylkes billedarkiv er søkbare på Digitalt Museum. Fotografier som er publisert på DigitaltMuseum.no har en egen bestillingsfunksjon. Bildeforespørsel utenom Digitalt Museum kan sendes ved å fylle ut bestillingsskjema her: https://ostfoldmuseene.no/ofb/bildeforesporsel eller ta kontakt pr. telefon 69 11 56 50 eller pr e- post: Billedarkivet@ostfoldmuseene.no. 

Arkivets lesesal er stengt for publikumsbesøk grunnet smittevernhensyn.

Bilder kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i. All annen bruk krever avtale med Østfold fylkes billedarkiv. Ved publisering av digitale filer til annet formål betales det bruksvederlag (se prisliste under). Høyoppløselige filer til dette formålet må bestilles.

​Når du laster ned eller bestiller bilder fra Østfold fylkes billedarkiv, aksepterer du herved følgende vilkår:

Ved bruk skal fotografens navn og arkivets navn oppgis sammen med fotografiet eller i egen bildeliste både i trykte publikasjoner, utstillinger, TV/film og digitale medier.​Er fotografens navn ukjent oppgis «Fotograf ukjent». Det må opplyses om det dreier seg om utsnitt. Eksempel: Sarpsborg havn i 1913. Foto: Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv. Eller: Sarpsborg havn, utsnitt. Fotograf ukjent / Østfold fylkes billedarkiv.

Ved utelatelse belastes gebyr. Fotografiene kan ikke brukes til annet enn det oppgitte formål. 

Det er leietakers ansvar å vise aktsomhet ved gjengivelse av fotografier, slik at det ikke skjer til skade for eller krenker avbildede personer, jfr. Åndsverksloven § 45c. Digitale filer kan ikke videreformidles. Leien gjelder én gangs bruk. Filer skal slettes etter avtalt bruk. Oppgi så utfyllende som mulig hva bildet skal brukes til, for eksempel publikasjoner, utstilling, nettsider, annonse, reklame og eventuell tittel på produkt.

Leveringstid vil være avhengig av bestillingens omfang og billedarkivets kapasitet. Vennligst oppgi eventuell ønsket leveringsfrist i din bestilling.​ Hasteleveringer behandles etter kapasitet. Det belastes et gebyr ved ekspresslevering.​ Du vil motta en bekreftelse og pris på din bestilling innen 14 dager.

Prisliste gjeldende fra 1. september 2020

Publikum kan kun bestille digitale filer fra arkivet. Se prisliste under.

Digitale filer300/ pris etter avtale for større filer
Publisering av digitale filer500
Bildebehandling, tilrettelegging og retusj. Utsnitt 50% tillegg500 pr. time, 250 pr. etterfølgende 30. minutt
Bildesøk i uregistrert portrettarkiv pr. oppdrag400 pr. time 200 kr per etterfølgende 30 min.
Forstørrelser fra uregistrert portrettarkivPris etter avtale
OppdragsfotoPris etter avtale
Aller priser er inklusive moms.