<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Tjenester

  •  (Foto/Photo)
    1/1
    Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv

Fotobevaring

På denne siden er det listet opp flere hefter med mye nyttig informasjon og tips for å unngå knall og fall i arbeidet med historisk fotografisk materiale. Alle heftene er utgitt av Kulturrådet, og kan lastes ned fra deres nettside.

Bildeforespørsel

Ønsker du å bestille fotografier fra Østfold fylkes billedarkiv kan du sende forespørsel via kontaktskjema.

Priser og vilkår ved bestilling av fotografier

En del av fotosamlingene er søkbare på DigitaltMuseum. Fotografier som er publisert på DigitaltMuseum.no har en egen bestillingsfunksjon. Bilder kan lastes ned og brukes vederlagsfritt til undervisning og privat bruk i den oppløsning de er publisert i.