<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Tjenester

Grunnet bistand i andre store og prekære arbeidsoppgaver i organisasjonen vil Østfold fylkes billedarkiv holde stengt for behandling av bestillinger og publikums-henvendelser i perioden fra 19. september 2019 og t.o.m. januar 2020. Behandling av saker starter opp i februar 2020 og det må påregnes noe ventetid i starten etter denne perioden.

Men du kan søke i en del av samlingen vår som er publisert på Digitaltmuseum.no: https://digitaltmuseum.no/owners/OST-FB

  • 1/1
    Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv