<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Tjenester

Medio mai til 1. september 2019 har ikke Billedarkivet kapasitet til hastebestillinger/ ekspresslevering.

Grunnet ferieavvikling har Østfold fylkes billedarkiv stengt for behandling av bestillinger og publikums-henvendelser i perioden fra 1. juli til 16. august 2019. Behandling av saker starter den 16. august og det må påregnes noe ventetid i starten etter ferien.

Vi ønsker dere en god sommer!

  • 1/1
    Chr. E. Larsen / Østfold fylkes billedarkiv