Hopp til hovedinnhold

700 himmelske øyeblikk fra Rakkestad

Østfold fylkes billedarkiv har publisert 771 fotografier fra Rakkestad på nettstedet DigitaltMuseum. Flyfotos fra 1960-tallet er registrert, digitalisert og gjort søkbare. Fotografiene finner du på DigitaltMuseum. Der kan du gi kommentarer til bildene, f.eks opplysninger om motivene, eller du kan dele fotografiene på sosiale medier.

  • Flyfoto eller skråfoto av Gudimfeltet og Dørjehaugen, Rakkestad 11. sept. 1963.
    Flyfoto eller skråfoto av Gudimfeltet og Dørjehaugen, Rakkestad 11. sept. 1963. Widerøe Flyveselskap A/S / Østfold fylkes billedarkiv.ØFB.2004-00369.

Widerøe’s Flyveselskap A/S  startet fotograferingen av Norge fra lufta på midten av 1930-talet. Etter 1945 ble det systematisk fotografert i kommune for kommune hver sommer. Gårdsbruk, skoler, tettsteder, industri og byområder ble fotografert fra lufta. Flyfoto ble også kalt skråfoto (i motsetning til vertikal foto som er til bruk for å lage kart). Det ble laget prøvekopier, og selgere dro fra dør til dør hos innbyggerne  i kommunene i hele landet for å selge forstørrelser av motivene, særlig gårdsbruk. I mange norske hjem kjøpte man forstørrelser som ble rammet inn og hengt på veggen.

I Rakkestad kommune ble sort/hvit-seriene hovedsaklig fotografert i løpet av 1950 tallet, og fargeseriene fotografert  på 1960-tallet.  Foreløpig er det fargebildene og noen sort/hvit-fotografier som er digitalisert. Hele materialet er registrert i databasen til Østfoldmuseene, og data fra denne blir presentert på DigitaltMuseum.

Originalmaterialet ble solgt fra Widerøe Fjellanger i 1978 til Østfold fylkes billedarkiv. Det består av negativ i sort/hvit og farge, ialt 1550 eksponeringer. Ut fra Widerøe’s egen nummerserie kan man gjenskape i hvilken rekkefølge det ble fotografert. Det ble laget kartotekkort med påklebet kontaktkopi med gårdens- eller stedets navn, kommunenummer og bildenummer, samt navn og adresse til en evtuell kjøper av selve motivet. Derfor er det også notert tallkoder med penn på disse sort/hvit bildene. Kodene viser til hvilken farge det var på våningshus og uthus på gården. Ved bestilling kunne man få håndkolorerte kopier fra sort/hvit-negativene. Fra 1960 ble det tatt i bruk fargefilm. Kartotekkortene til disse var selve fotografiet, og på baksidene var det stemplet et skjema der de samme opplysningene ble påført.

Det er kartotekkortene og prøvekopiene som er digitalisert. Altså bærer bildene preg av slitasje ettersom disse bildene ble brukt som kartotekkort med markering av utsnitt og diverse påskrifter. I tillegg er det degradering i materialet i form av misfarging og bleking. Ønsker du å bestille en forstørrelse av et motiv, vil det i de fleste tilfellene være mulig å lage disse fra det originale negativet, og dermed blir bildekvaliteten mye bedre. Både sort/hvit- og farge-materialet har store negtivformat, og dette gjør det også mulig å lage utsnitt.